Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Злодії в Шепетівці цуплять все без розбору

Злодії в Шепетівці цуплять все без розбору

Кра­діж­ки осо­бис­тих ре­чей ше­пе­тів­чан по­час­ті­ша­ли у міс­ті. На ми­ну­ло­му тиж­ні у міс­тян злов­мисни­ки цу­пи­ли все без роз­бо­ру — від гро­шей до взут­тя.

Ми­ну­ло­го вів­торка, 17 лип­ня, в пе­рі­од ча­су 11:25 по 13:15 в Ше­пе­тів­ці нев­ста­нов­ле­на осо­ба шля­хом під­бо­ру клю­ча про­ник­ла в квар­ти­ру. Злов­мисник та­єм­но вик­рав з по­меш­кання 1100 гри­вень, фо­то­ка­ме­ру, каб­лучку та лан­цю­жок із зо­ло­та.

Вже нас­тупно­го дня,18 лип­ня, в пе­рі­од ча­су з 19:00 по 19:35 в при­мі­щен­ні спор­тза­лу нев­ста­нов­ле­на осо­ба, шля­хом віль­но­го дос­ту­пу, та­єм­но вик­ра­ла ве­ло­си­пед.

Прик­ра по­дія ста­ла­ся і в при­мі­щен­ні ди­тя­чо­го цен­тру 19 лип­ня. Близь­ко 15-ї го­ди­ни не­ві­до­мий та­єм­но вик­рав взут­тя міс­це­вої жи­тель­ки.

Ра­но-вран­ці 21-го лип­ня хтось по­цу­пив мо­то­цикл з под­вір'я ба­га­ток­вартир­но­го бу­дин­ку на прос­пекті Ми­ру. Оче­вид­но, ді­яв злов­мисник з 04:00 по 05:30.


За матеріалами Шепетівського ВП

Джерело

125
RSS
Гость
10:44
А ці злодії крадуть у тисячі, та навіть в мільйони разів більше.
І так само — без розбору.
Гость
14:16
Менше хай розводять циган і іншоі наволочі!!!!.. це стосується так званоі поооліціі
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.