Стоматологія
Друк на футболках і чашках

За несплату аліментів - суспільно-корисні роботи

За несплату аліментів - суспільно-корисні роботи

6 лютого 2018 року набрав чин­ності Закон України «Про внесен­ня змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належ­не утримання шляхом вдоскона­лення порядку примусового стяг­нення заборгованості зі сплати аліментів» (Закон від 7 грудня 2017 року № 2234-VІІІ). Закон пе­редбачає нові засоби примусово­го виконання рішення до боржни­ка, який не сплачує аліменти більше ніж шість місяців, та пе­редбачає нове адміністративне стягнення для неплатника алі­ментів – «суспільно корисні робо­ти» (ст.31-1 КУпАП).

Зазначимо, що проблема не­сплати аліментів для України над­звичайно актуальна, особливо з огляду на один із найвищих показників кількості розлучень в Європі.

Варто відзначити, що ставить­ся питання про посилення відпо­відальності не лише за несплату аліментів на дітей, а й на утриман­ня одного з подружжя, батьків або інших членів сім'ї. А саме, якщо у батька чи ма­тері дитини виникає заборго­ваність по сплаті аліментів за 6 місяців, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на строк від 120 до 240 годин (ст. 183-1 КУпАП). Уповноваженими на складання протоколів про вчинен­ня такого правопорушення будуть лише державні виконавці, які і будуть надсилати їх до суду за місцезнаходженням органу ДВС. Виконання рішень суду про накла­дення адміністративного стягнен­ня у вигляді оплатних суспільно-корисних робіт покладено та уповноважені органи з питань пробації.

Суспільно-корисні роботи — це новий вид адміністративного стяг­нення, що полягає у виконанні правопорушником оплачуваних робіт. А їх вид визначає відповід­ний орган місцевого самовряду­вання.

Внесення вказаних змін здійснено з метою впливу на не­сумлінних батьків, адже за ухи­лення від сплати аліментів вони будуть виконувати оплачувані суспільно-корисні роботи, а отримані кошти будуть спрямовані на сплату аліментів, що є, на відміну від безоплатних громадських робіт, більш ефективним заходом для погашення наявної заборгова­ності.

На відміну від громадських, суспільно-корисні роботи мають на меті зробити сплатним видом адміністративного стягнення. Кошти, отримані боржником за виконання таких робіт, будуть спрямовуватися саме на пога­шення боргу за аліментами (сг.325-1 КУпАП).

Якщо боржник ухиляється від виконання суспільно-корисних робіт, його можуть арештувати. У цьому випадку кожна доба ареш­ту буде зараховуватися за 15 го­дин суспільно-корисних робіт. При цьому термін арешту не може перевищувати 15 діб.

Крім того, Закон передбачає й інші шляхи притягнення до відповідальності неплатників, а саме встановлюється тимчасове обме­ження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування автомобілем, користуванні вогне­пальною мисливською, пневма­тичною зброєю, у праві на полю­вання. Ці важелі впливу передбачені новою редакцією ч. 9 ст. 71 ЗаконуУкраїни «Про виконавче провад­ження». Такі обмеження діяти­муть до погашення заборгова­ності зі сплати аліментів у повно­му обсязі.

Таким чином, Закон про поси­лення відповідальності за неспла­ту аліментів спрямований на за­безпечення належного виконан­ня рішень щодо їх стягнення, що дозволить зменшити заборго­ваність зі сплати аліментів, а та­кож забезпечить належне утри­мання осіб, які отримують алімен­ти. А тому потрібно відповідально ставитися до виконання своїх батьківських обов'язків, аби в подальшому не були вжиті заходи за їх неналежне виконання.

Зміни у законодавстві в частині посилення прав захисту дітей мають на меті підвищення відпо­відальності платників аліментів і недопущення виникнення заборгованості.


За матеріалами Ізяславського районного сектору філії

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області

53
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.