Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Стан здоров'я дітей та підлітків Ізяславського району та шляхи його покращення на контролі у влади

Стан здоров'я дітей та підлітків Ізяславського району та шляхи його покращення на контролі у влади

Стан здоров'я дітей та підлітків Ізяславського району та шляхи його покращення на контролі у влади

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв'язанні проблем, приймати самостійні рішення.

Під час перебування 16 лютого в місті Шепетівка члени делегації представників органів влади, депутатського корпусу та ряду керівників Ізяславського району відвідали Ше­пе­тівсь­кий місь­кий центр со­ці­аль­ної реабілі­та­ції для ді­тей з об­ме­же­ни­ми мож­ли­вос­тя­ми. Секретар Шепетівської міської ради Микола Кикоть, заступник Шепетівського міського голови Наталія Стасюк та директор центру Анжела Панчук розповіли про систему роботи закладу, про його досягнення та поділились планами на майбутнє. Зокрема Анжела Володимирівна Панчук повідомила, що іні­ці­ато­ром від­крит­тя Цен­тру ста­ло уп­равлін­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту міськвиконкому. «Ми ро­зу­мі­ли, що пот­рібні знач­ні кош­ти для ре­мон­ту, ад­же ма­ли ство­ри­ти на­леж­ні умо­ви для ді­тей з особ­ли­ви­ми пот­ре­ба­ми. Зав­дя­ки спів­фі­нан­су­ван­ню вда­ло­ся отримати оновлення приміщення центру», — сказала А.Панчук.

У ході спілкування голова Ізяславської районної державної адміністрації Борис Яцков зазначив, що на забезпечення інклюзивної освіти в усіх районах і містах Хмельниччини шляхом створення інклюзивно-ресурсних центрів передбачено підписаним нещодавно Меморандумом про співпрацю між головою Хмельницької облдержадміністрації Олександром Корнійчуком та представниками місцевої влади області із головою Благодійного Фонду Порошенків Мариною Порошенко. «Переконаний, що реалізація положень підписаного Меморандуму про співпрацю в районі стане наступним вагомим кроком підтримки інклюзивної освіти на Ізяславщині», — наголосив Борис Яцков.

У цей же день делегація Ізяславського району відвідала приміщення басейну Шепетівської дитячо-юнацької спортивної школи. Ознайомившись із його роботою керівництвом Ізяславського району та виконавчого апарату Шепетівської міської ради було досягнуто принципову згоду з питання організації уроків із плавання для учнів закладів освіти Ізяславського району на базі басейну у місті Шепетівка за певну плату. Головою райдержадміністрації Борисом Яцковим дано доручення вивчити це питання в районі.

Крім того в цей же день представники Ізяславщини, перебуваючи у місті Славута, оглянуливуличний багатофункціональний спортивний майданчик в одному із мікрорайонів міста.

Підводячи підсумки огляду зазначених об'єктів, голова райдержадміністрації Борис Яцков наголосив, що стан здоров'я дітей та підлітків Ізяславського району та шляхи його покращення на контролі у влади. «Стан умов надання освітніх послуг у закладах освіти району тісно пов'язаний із впровадженням здоров'єзберігаючих технологій в освітньому процесі і має вирішальний вплив на стан здоров'я дітей різних категорій», — зазначив очільник райдержадміністрації.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю апарату райдержадміністрації

86
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.