Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Серед загиблих заробітчан у ДТП на Львівщині мешканці Шепетівщини

Серед загиблих заробітчан у ДТП на Львівщині мешканці Шепетівщини

Серед загиблих заробітчан у ДТП на Львівщині мешканці Шепетівщини

Се­ред за­гиб­лих в ав­то­мо­біль­ній ава­рії 6 меш­канців Хмель­ницької об­ласті. Па­са­жи­ри мік­ро­ав­то­бу­са Mercedes Sprinter по­вер­та­ли­ся із за­ро­біт­ків у Че­хії.

Як по­ві­до­ми­ла ДСНС, 23 трав­ня о 07:24 на­дій­шло пов­домлен­ня, що в с. Вер­бля­ни від­бу­ло­ся зіт­кнен­ня ав­то­мо­бі­ля Mersedes Sprinter із ав­то­мо­бі­лем Merseder Actros. По­жеж­но-ря­ту­валь­не від­ді­лен­ня за до­по­мо­гою гід­равліч­них но­жиць деб­ло­ку­вав­ли по­тер­пі­лих із ав­то­мо­бі­ля.

Се­ред двох за­гиб­лих жі­нок — 36-річ­на меш­канка с. Вов­кі­ці Люд­ми­ла Сту­кан. Жін­ка ра­ні­ше пра­цю­ва­ла го­ло­вою сіль­ської ра­ди в с. Вов­ківцях Ше­пе­тівсь­ко­го району.

Джерело:День за днем
Фото ГУ ДСНС Україн

115
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.