Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Проводиться планове агрохімічне, агроекологічне обстеження ґрунтів і паспортизація земель району

Проводиться планове агрохімічне, агроекологічне обстеження ґрунтів і паспортизація земель району

На виконання Указу Президента України «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» від 2 грудня 1995 р. № 1118/95 та Законів України „Про охорону земель" від 19.06.2003 р. №962-ІУ, „Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.2003 р. №963-ІУ, „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р." від 18.10.2005 р. №2982-ІУ Хмельницька філія ДУ «Держгрунтохорона», як спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики, в 2016 році проводить планове агрохімічне, агроекологічне обстеження ґрунтів і паспортизацію земель на території Ізяславського району.

Дослідження ведуться з метою оцінки сучасного якісного стану ґрунтового покриву, здійснення контролю за використанням та охороною земель в процесі господарської діяльності, розробок науково-технологічних проектів з:

-докорінного поліпшення земель сільськогосподарського призначення;

-охорони, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

-вапнування кислих ґрунтів;

-впровадження органічного землеробства (сидерація і ін.);

-ефективного використання засобів хімізації;

-вилучення із сільськогосподарського використання деградованих, малопродуктивних і техногенно-забруднених земель.

Протягом травня-червня 2016 року Хмельницькою філією ДУ «Держгрунтохорона» на території Ізяславського району проводиться планове агрохімічне, агроекологічне обстеження ґрунтів і паспортизація земель з видачею паспорта поля, земельної ділянки.

Основними показниками, за якими визначається агрохімічний стан ґрунтів поля, прийнято: вміст в орному шарі гумусу, азоту (що легко гідролізується), рухомих форм фосфору та калію, а також мікроелементів (бору, міді, цинку, кобальту, марганцю, молібдену).

Екологічний стан поля — агроекологічна оцінка — визначається рівнем антропогенного забруднення радіонуклідами (цезій — 137, стронцій — 90), важкими металами (рухомі форми кадмію, свинцю, ртуті), залишками ДДТ, гексахлорану та іншими високотоксичними пестицидами.

Еколого-агрохімічний паспорт складається для кожного поля, земельної ділянки в усіх господарствах незалежно від організаційної форми господарювання та власності на землю.

Результати агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення використовуються при проведенні грошової (нормативної та експертної) оцінки земель, визначенні розмірів плати за землю, плануванні заходів щодо відтворення родючості ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, коригуванні агротехнологій і сівозмін, проведенні еколого-агрохімічного районування (зонування) території, моніторингу земель та ґрунтів, визначенні сировинних зон для вирощування сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів дитячого й дієтичного харчування та придатності для ведення органічного землеробства, розроблення рекомендацій щодо раціонального та екологічно безпечного застосування агрохімікатів та в інших випадках, передбачених законодавством.

Випробувальна лабораторія проводить рослинну і ґрунтову діагностику в ранньовесняний та весняно-літній періоди.

Дослідження якості продукції рослинництва за такими показниками:

пшениця, жито, ячмінь та інші зернові культури

суха речовина (%>), білок у зерні (%>), сира клітковина в зерні (%>), крохмаль (%), визначення деформації клітковини

олійні та хрестоцвіті культури

вміст ерукової кислоти (%), вміст глюкозинолатів (%), олійність (%), кислотне число жиру (%)

овочеві та плодово-ягідні культури

абсолютно суха речовина в основній продукції (%>), вітамін С (%), каротин (мг), цукор (%)

картопля

абсолютна суха речовина (%) такрохмаль в бульбах (%)

цукрові буряки

суха речовина (%>) та цукор в коренях (%)

Визначення залишкової кількості пестицидів, важких металів (кадмію, свинцю, ртуті, цинку, міді), нітратів і нітритів, мікотоксинів, Дафлатоксин В1, дезоксинивсленон, Т-2 токсин, зеараленон, патулін) згідно ГОСТів, ДСТУ та методик у:

 • воді
 • ґрунтах
 • продукції
 • рослинництва
 • кормах для тваринництва
 • харчовій продукції

Радіологічні дослідження об'єктів довкілля (ґрунт, рослини, вода, сільськогосподарська продукція і сировина, продукція харчової промисловості, тютюнові вироби, будівельні матеріали, мулові відходи очисних споруд) на наявність:

 • цезію — 137
 • цезію — 134
 • стронцію — 9
 • калію -40
 • торію232
 • радію226.

Гамма-зйомки сільськогосподарських угідь. Дозиметричний контроль

Дослідження якості кормів: волога, суха речовина, протеїн, жир, зола, клітковина, кальцій, фосфор, калій, каротин.

Дослідження якості мінеральних добрив (простих, складних, комплексних) та хімічних меліорантів (вапняки, крейда, глауконіти, сапоніти, кісткове борошно) за вмістом:

вологи;

гранулометричного складу;

азоту (нітратного, амонійного, аміачного, амідного);

фосфору;

калію;

сумарного вмісту карбонатів кальцію і магнію.

Визначення якості органічних, органо-мінеральних добрив і торфу за вмістом:

золи;

загального азоту; амонійного азоту; органічної речовини;

загального калію;

загального фосфору;

вологи та сухого залишку;

вуглецю.

Випробувальна лабораторія, акредитована на технічну компетентність та незалежність Українським державним центром «Украгростандартсертифікація», на основі досліджень видає наступні документи:

протокол досліджень;

паспорт дозиметричного контролю;

сертифікат якості.

Реквізити Хмельницької філії ДУ „Держгрунтохорона": Хмельницька філія ДУ „Держгрунтохорона"

р/р 31254292102285 ДКСУ у м. Києві

код ЄДРПОУ 25835792 МФО 820172

Індивідуальний податковий номер 258357926599

Місце знаходження м. Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, буд. 114

253
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.