Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Повертаючись до медичної реформи

Повертаючись до медичної реформи

У липні розпочався важливий етап трансформації системи охо­рони здоров'я. Перші комунальні і приватні медичні заклади, які підпи­сали договори з Національною службою здоров'я, почали отри­мувати фінансування за принци­пом «гроші йдуть за пацієнтом». Водночас починає діяти новий список послуг первинної медич­ної допомоги — обов'язковий для виконання всіма закладами пер­винної медичної допомоги, неза­лежно від моделі фінансування. Розповідаємо, що відтепер гаран­товано оплачено з ваших податків на рівні первинної медичної до­помоги.

Діагностика і лікування

Сімейні лікарі, терапевти та пе­діатри спостерігатимуть за ва­шим станом здоров'я чи станом здоров'я вашої дитини, ставити­муть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння. За потреби ваш лікар дасть направлення до фах­івця вторинної чи третинної допо­моги — лора, ендокринолога, хірурга тощо, чи буде консульту­ватись з ним щодо вашого ліку­вання.

Так само терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворю­ваннями та станами.

Нагадуємо, що сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр — дітей від народжен­ня і до 18 років, а терапевт — від 18 років і старше.

Рецепти на ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки», та­кож виписуватиме ваш лікар.

Візити додому і невідкладна допомога

Лікар самостійно визначати­ме необхідність візиту до пацієнта додому, залежно від медичних показів. Лікар може дати поради щодо полегшення стану по теле­фону, а пізніше, під час прийому у закладі направити на аналізи та дослідження, уточнити діагноз та призначити необхідне лікування. Ваш лікар також може виклика­ти екстрену допомогу до хворого, якщо буде така необхідність.

Невідкладна допомога при го­стрих станах і раптовому по­гіршенні стану здоров'я надава­тиметься в медичному закладі.

Паліативна допомога і ме­дичні довідки

У компетенції лікаря первинки також окремі послуги паліативної допомоги — спостереження та оцінка стану важкохворого паці­єнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому.

Ваш лікар також видасть по­трібну довідку, листок непрацездатності, направлення для про­ходження медико-соціальної ек­спертизи тощо.

Якщо ви ще шукаєте свого лікаря, не хвилюйтеся — вам на­дасть медичну допомогу ваш дільничний лікар. До кінця 2018 року держава оплачує медзакладам послуги і за деклараціями, і за територіальним принципом. Але велике прохання не зволіка­ти з вибором вашого лікаря і до 31 грудня заключити декларацію з лікарем, якого ви обрали.

Якщо ви хочете отримати інформацію про графік роботи вашого лікаря або записатись на прийом до нього, звертайтесь в реєстратуру АЗПСМ або телефо­нуйте за номером 4-26-00.


За матеріалами Ізяславського центру ПМСД

120
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.