Стоматологія
Друк на футболках і чашках

ПІДСУМКИ РОБОТИ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ПІДСУМКИ РОБОТИ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ПІДСУМКИ РОБОТИ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ІЗЯСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2017 рік

Архівний відділ Ізяславської райдержадміністрації працює відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», плану основних заходів Державного комітету архівів України та рішень колегії Державного архіву Хмельницької області.

Документи, які створюються в роботі установ, організацій та підприємств району (надалі установи), незалежно від форм власності, підлягають обов'язковому державному обліку, що ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Здійснення контролю за наявністю документів в районі, їх станом, місцем та умовами зберігання покладено на архівний відділ Ізяславської райдержадміністрації.

Станом на 01 січня 2018 року в архівному відділі на зберіганні знаходиться: 16059 одиниць зберігання управлінської документації на паперових носіях 154 установ; 59 одиниць зберігання на 318 документах чотирьох фондів особового походження (фонд особового походження заслуженого працівника культури письменника-гумориста — Василя Івановича Кравчука, фонд особового походження воїна-афганця Героя Радянського Союзу — Олега Петровича Онищука, фонд особового походження письменника-краєзнавця Івана Івановича Мінькова та фонд особового походження Героя України — Георгія Миколайовича Кірпи).

В 2017 році десятьма організаціями району було описано 527 од.зб. управлінської документації та 329 од.зб. з кадрових питань (особового складу), 11 фондів передали на зберігання свою управлінську документацію в кількості 638 од.зб.

На погодження експертно-перевірною комісією Державного архіву Хмельницької області було подано 14 номенклатур справ, 1 інструкція з діловодства, 6 положень про архівний підрозділ, 6 положень про експертну комісію, 5 історичних довідок та 5 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (НАФ) на 2646 справ.

В 2017 році проведено перевірку організації діловодства та архівного зберігання документів в 11 сільських радах району (Білівська, Ріпківська, Ліщанська, Топорівська, Сахновецька, Новосільська, Шекеринецька, Мʼякотівська, Плужненська, Радошівська, Великопузирківська).

Використання відомостей, що містяться в архівних документах, в основному відбувалось через інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами. Так, в 2017 році за 476 запитами громадян та юридичних осіб видані архівні довідки, витяги та копії документів. Організовано роботу з 33 користувачами архівних документів, яким було видано і разом з ними опрацьовано 300 справ.

В 2016-2017 роках проходив огляд на краще забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в закладах охорони здоров'я в Ізяславському районі. Участь в огляді взяли Ізяславська центральна районна лікарня та комунальний заклад «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги».

При проведенні огляду враховувалась організація діловодства, організація роботи експертної комісії та організація роботи архівного підрозділу зазначених закладів.

Рішенням спільної колегії Державного архіву Хмельницької області та Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації «Про підсумки проведення огляду на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та стану діловодства в закладах охорони здоров'я Хмельницької області» комунальний заклад «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» було нагороджено подякою.

За матеріалами архівного відділу райдержадміністрації

60
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.