Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Педагоги району проводять предметні методичні об'єднання

Педагоги району проводять предметні методичні об'єднання

Педагоги району проводять предметні методичні об'єднання

Незабаром розпочнеться новий 2017/2018 навчальний рік. Загальноосвітні навчальні закладирозпочнуть нову мандрівку у світ основ знань для учнів 1-11 класів.

Напередодні початку навчального року педагоги Ізяславського району традиційно проводять методичні об'єднання викладачівнавчальних дисциплін. Так, 21 серпня на базі Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія», Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ліцей» ім.О.Кушнірука, Ізяславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Ізяславського районного будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка» відбулися методичні об'єднання викладачів дисциплін: українська мова та література, математика, географія, економіка, «Захист Вітчизни», фізична культура, іноземна мова, фізика, трудове навчання, основи здоров'я.Також відбулися методичні об'єднання вчителів початкових класів та керівників методичних об'єднань класних керівників.

Під час засідання було розглянуто основні положення Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у новому 2017/2018 навчальному році.

Зокрема було акцентовану увагу на тому, що вчитель має вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Водночас вчителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

Педагогам було наголошено на тому, щотворчим роботам учнів надано виразно практичного спрямування. Крім обов'язкових видів творчих робіт, донавчальної програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю. Серед рекомендованих видів робіт учитель може обрати ті, які вважає найбільш корисними, до того ж він може змінювати темиу відповідності до інтересів і потреб кожного класу.

Для розвиткуінтересу до предмета, виховання в учніввідповідальногоставлення до прийняттярішень, навчанняпрогнозуваннювласноговпливу на навколишнійсвітдоцільнопередбачитипроведення занять практичного характеру (семінари, диспути, конференції, дебати, екскурсії, зустрічі, тощо).

Звернуто також увагу на завданні переосмислення ролі вчителя в освітньому процесі, адже зростає роль вчителя як організатора навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку. У зв'язку з цим вчителям доцільно використовувати сучасні методики і технології навчання (інформаційна, проектно-дослідницька, модульна, технологія критичного мислення, диференційованого, особистісно-орієнтованого, проблемного навчання тощо), які передбачають організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з освоєння змісту навчального предмета.

З метою забезпечення пізнавальної і творчої активності учнів в освітньому процесі слід ширше використовувати сучасні хмарні технології, застосування яких забезпечить мобільність і актуальність освітніх ресурсів. Хмарне освітнє середовище дозволить без додаткових витрат використовувати сучасну комп'ютерну інфраструктуру, програмні засоби та послуги. Хмарні технології дають можливість залучити до освітнього процесу особисті комп'ютерні пристрої педагогічних працівників, учнів та їх батьків. Для побудови хмарної інфраструктури можна скористатися сервісами Google, DropBox, Box.net, Copy.com, OneDrive та інші.

Під час розроблення компетентнісно орієнтованих завдань необхідно врахувати усі складники — знаннєвий, діяльнісний і ціннісний — і передбачити, який досвід отримає учень у результаті їх виконання; підібрати форми завдань, оптимальні для певного уроку; сформулювати зміст завдань, відібрати до нього інформаційний матеріал; співвіднести завдання зі змістом матеріалу, що вивчається. Власне компетентнісно орієнтоване завдання завжди передбачає виявлення всіх трьох складників предметної компетентності.

За матеріалами відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

52
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.