Стоматологія
Друк на футболках і чашках

На Волині поховали уродженця Ізяславщини, який загинув у бою

На Волині поховали уродженця Ізяславщини, який загинув у бою

Зно­ву страш­на звіс­тка прий­шла в Ізяс­лавсь­ку гро­ма­ду — 27 квіт­ня поб­ли­зу се­ла Ка­те­ри­нів­ки на Хар­ківщи­ні за­ги­нув урод­же­нець се­ла Біль­чин­ки стар­ший сер­жант Зброй­них сил Ук­ра­їни Іван Став­ній­чук. Не­за­дов­го до цього, 20 квіт­ня, йому ви­пов­ни­ло­ся 39 ро­ків.

Бать­ки по­лег­ло­го за­хис­ни­ка — Ана­то­лій Ха­ри­то­но­вич та Лю­бов Іва­нів­на — є меш­канця­ми Ізяс­лавсь­кої ТГ, а Іван Став­ній­чук ра­зом зі сім’єю про­жи­вав на Во­ли­ні. За­ги­нув во­їн при конт­рнас­ту­пі під час бо­їв за хар­ківсь­ку ок­ружну до­ро­гу.

Поп­ро­ща­ли­ся з ге­ро­єм 1 трав­ня у хра­мі свя­тих Пет­ра і Пав­ла в се­лі Рів­не ко­лишнього Лю­бомль­сько­го ни­ні Ко­вель­сько­го району.

Від­да­ти ша­ну по­лег­ло­му зем­ля­ку прий­шли не тіль­ки чис­ленні од­но­сель­ці, а й жи­те­лі ба­гатьох ін­ших на­се­ле­них пун­ктів Лю­бомль­щи­ни. У Іва­на Став­ній­чу­ка за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на та 14-річ­на донь­ка.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Він — герой, який назавжди залишиться в нашій пам'яті та серцях...

Джерело: День за днем

966
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.