Стоматологія
Друк на футболках і чашках

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

Міжнародний день медичної сестри офіційно було засновано Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 1971 році. Але насправді цей день святкується більше ста років.

1854 року з ініціативи М.І. Пирогова у Петербурзі було створено об'єднання медичних сестер — Хрестовоздвиженська община сестер піклування про поранених і хворих. Це був перший у світі заклад, в якому навчали догляду за хворими та пораненими не тільки у госпіталях, але й безпосередньо на полі бою.

Кримська війна (1853-1856) визначила початок нового етапу в розвитку сестринської справи. У цей час М.І. Пирогов залучив загони сестер милосердя до Кримської кампанії. Перші в історії медицини жінки-медичні працівники почали надавати допомогу пораненим та хворим воїнам на полі бою.

1855 року в англійських військах з'явився загін санітарок на чолі з Флоренс Найтінгейл. В 1860 році вона організувала першу в світі школу сестер милосердя при лікарні Св. Томаса в Лондоні.

Ця школа стала моделлю підготовки управлінської та педагогічної ланок сестринської справи. Ф.Найтінгейл, будучи сестрою милосердя, написала 147 друкованих праць. Реформа Найтінгейл принесла свої результати — професія медичної сестри отримала своє визнання в суспільстві. У день народження Флоренс Найтінгейл 12 травня щороку весь світ відзначає Міжнародний день медичної сестри.

Ф.Найтінгейл належить перше визначення сестринської справи. В її «Нотатках про догляд», виданій в січні 1860 року вона сформулювала його як дію з використання оточуючого середовища пацієнта для його швидкого одужання. Книга «Нотатки про догляд» залишається актуальною дотепер. Це збірка порад і рекомендацій, спрямованих на те, щоб кожна жінка змогла навчитися доглядати за дітьми і дорослими, як здоровими, так і хворими. У книзі вперше детально аналізується вплив санітарно-гігієнічних факторів на стан здоров'я — питання, яке викликало щирий інтерес громадськості. Саме у цій книзі сформульовано основний принцип роботи Ф.Найтінгейл: «Хвороба — справа серйозна, і тому легковажне ставлення до неї — неприпустиме. Треба любити справу догляду за хворими, або ж обрати інший вид діяльності.» Ці слова актуальні й сьогодні.

Пацієнт завжди очікує від медичної сестри не тільки високого рівня кваліфікації, але й психологічної підтримки і допомоги, чуйності, милосердя.

Медична сестра — значний, надійний помічник лікаря. Роль медсестри особливо зростатиме при розвитку сімейної медицини. Сімейна медсестра наглядає за пацієнтом та його сім'єю з дитинства і до старості. Її роль в організації лікування та догляду за пацієнтом не обмежується тільки вказівками лікаря, а вимагає самостійних дій, постійних пошуків шляхів тісної співпраці з пацієнтом та його родиною впродовж всього життя. Медична сестра повинна знати постанови, розпорядження, накази, які стосуються специфіки роботи на сімейній дільниці, вимоги до організації лікувального процесу, етику ділового спілкування, правила і норми з охорони праці.

Володіння комп'ютером дає можливість сімейній медичній сестрі формувати базу даних про пацієнта, користуватись інформативною системою електронних історій хвороби.

Медична сестра сімейної медицини, здійснюючи догляд за пацієнтом, повинна проявляти якості високого професіоналізму, гуманізму і моралі, бути спроможною заспокоїти, всилити віру в одужання, переконати в необхідності виконання призначень лікаря, пропагувати здоровий спосіб життя. Медична сестра сімейної медицини постійно повинна прагнути як до професійного і педагогічного росту, намагатися зрозуміти інших, уміти вибирати позитивний досвід із подій, які сталися. Медична сестра паралельно з виконанням призначень лікаря, здійсненням медсестринського догляду, повинна надавати і психологічну допомогу хворим у подоланні хвороби, у пристосуванні до нових умов у зв'язку з їх виникненням, у підтримці хворого родиною, у досягненні психічної і соціальної адаптації. Такими якостями особистості має володіти медична сестра завтрішнього дня.

Сьогодні ключові позиції займає організація управління на першому рівні. Керівники першої ланки управління, тобто структурних підрозділів, традиційно відомі як старші медсестри відділень, відіграють значну роль у забезпеченні ефективності лікувального процесу. На цю посаду, як правило, призначають людей, зважаючи на їх клінічний досвід, авторитет, уміння розв'язувати проблеми на рівні колективу, однак їм часто бракує менеджерської освіти. У найкращому разі керівники цього рівня отримують базову вищу освіту (бакалавр) і можуть успішно керувати роботою медсестер. Але все частіше спостерігається тенденція, принаймні в обласних і міських лікарнях — клінічних базах, коли від керівників першого рівня вимагається наявність освіти на рівні магістра.

Іноді нові ролі можуть не спрацювати чи навіть саме їх впровадження буде небажаним або недоречним. Але необхідність переглянути роль і місце медсестри як помічника лікаря в лікувальному процесі, її участь в управлінні закладом охорони здоров'я уже назріла, і перше, що для цього потрібно, — нові партнерські відносини між головними лікарями, адміністрацією лікарні, лікуючими лікарями та медсестрами.


58
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.