Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Методичні рекомендації роботодавцям щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці

Методичні рекомендації роботодавцям щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці

Проведення атестації робочих місць за умовами праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 (зі змінами постанова Кабінету Міністрів України від 05.10. 2016 р. за № 741) — «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року за № 41.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації (додаткові щорічні відпустки, доплати до посадового окладу, скорочена тривалість робочого тижня, спецхарчування) за роботу в несприятливих умовах праці. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації наголошує: правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі й нормативні акти, а саме:

стаття 7 Закону України «Про охорону праці»;

стаття 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

статті 7, 8 Закону України «Про відпустки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»;

постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці»;

гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ України № 248 від 08 квітня 2014 року;

лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22 грудня 2000 року № 10-5301 «Про перелік робочих місць, на яких можуть встановлюватись доплати за умовами праці»;

лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21 травня 2001 року № 1210-517 «Про порядок безоплатної видачі працівникам молока або інших рівноцінних продуктів».

Роботодавцям важливо знати, що атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:

– виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

– дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

– комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

– обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

— підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочену тривалість робочого тижня, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

– перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

– розв'язання спорів, які можуть виникнути між роботодавцями і працівниками стосовно умов праці, пільг і компенсацій;

– розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення працюючих;

– вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і технології, удосконалення порядку встановлення та призначення пільг і компенсацій.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових документів дає можливість роботодавцям розробити комплекс заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, соціальний захист працівників, зайнятих на роботах в шкідливих та важких умовах праці.


За матеріалами відділу з питань праці та трудових відносин

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

91
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.