Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Легальна заробітна плата – забезпечена старість .

Легальна заробітна плата – забезпечена старість .

Легальна заробітна плата – забезпечена старість .

Сьогоднідосить часто трапляються випадки, коли роботодавці офіційно не реєструють своїх найманих працівників, виплачуючи їм заробітну плату в конверті. А громадяни, які погоджуються з такими умовами, сприяють розвитку тіньових схем і зменшують свою соціальну захищеність. А якце вплине на розмір майбутньої пенсії?

Розмір пенсії за віком залежить від величинистрахового стажу і розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — це період, протягом якого за особу щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій за мінімальний. Тобто якщо працівнику нараховано заробітну плату не менше законодавчо встановленого мінімального рівня та з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, такий місяць повністю зараховується у страховий стаж.

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачено внески, менша за мінімальну заробітну плату і не здійснено доплату до мінімального страхового внеску, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно сплаченим внескам. Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує за своїх найманих працівників соціальні внески (причиною може бути, зокрема, виплата заробітної плати в конвертах), то ці періоди випадають із страхового стажу найманого працівника.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон 2148) змінено норми статті 26 Закону 1058 та визначено нові умови виходу на пенсію за віком починаючи з 1 січня 2018 року.

Так, з 1 січня 2018 року пенсію за віком, для чоловіків після досягнення ними віку 60 років, та для жінокпісля досягнення ними, зокрема, 58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; 59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; 59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; 60 років – які народилися з 1 квітня 1961 року, призначатимуть за наявності в особи такого страхового стажу:

Рік виходу на пенсію

Необхідний стаж роботи

2018

Не менше 25 років

2019

Не менше 26 років

2020

Не менше 27 років

2021

Не менше 28 років

2022

Не менше 29 років

2023

Не менше 30 років

2024

Не менше 31 року

2025

Не менше 32 років

2026

Не менше 33 років

2027

Не менше 34 років

Починаючи з 2028

Не менше 35 років

Згідно з частиною другою статті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року зазначеного вище страхового стажу пенсію за віком призначатимуть після досягнення 63-річного віку та за наявності такого страхового стажу:

Рік виходу на пенсію

Необхідний стаж роботи

2018

Від 15 до 25 років

2019

Від 16 до 26 років

2020

Від 17 до 27 років

2021

Від 18 до 28 років

2022

Від 19 до 29 років

2023

Від 20 до 30 років

2024

Від 21 до 31 року

2025

Від 22 до 32 років

2026

Від 23 до 33 років

2027

Від 24 до 34 років

починаючи з 2028

Від 25 до 35 років

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 65 років та за наявності відповідного страхового стажу:

Рік виходу на пенсію

Необхідний стаж роботи

2019

Від 15 до 16 років

2020

Від 15 до 17 років

2021

Від 15 до 18 років

2022

Від 15 до 19 років

2023

Від 15 до 20 років

2024

Від 15 до 21 року

2025

Від 15 до 22 років

2026

Від 15 до 23 років

2027

Від 15 до 24 років

починаючи з 2028

Від15 до 25 років

Якщо починаючи з 1 січня 2018 року в особи немає необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком їй може бути призначено після набуття необхідного страхового стажу.

Новою нормою є положення про можливість призначення пенсії за віком незалежно від віку. Зокрема, починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку. Це передбачено частиною п'ятою статті 26 Закону 1058.

Отже, розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу та, що важливіше, від заробітку (доходу) протягом усієї трудової діяльності, з якого було сплачено внески до Пенсійного фонду України.

Пенсію за віком визначають як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на осучаснений заробіток для обчислення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу визначають за формулою, встановленою у статті 25 Закону 1058. При цьому вартість одного року страхового стажу для пенсій, що призначатимуть з 1 січня 2018 року — становить 1%.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Розмір пенсії кожної особи визначається індивідуально з урахуванням її страхового стажу, заробітку та часу виходу на пенсію.

При цьому статтею 28 Закону 1058 визначено умови для встановлення мінімального розміру пенсії за віком. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом.

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї частини. Наявний понаднормовий страховий стаж не обмежується.

Із 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної зарплати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік,( в 2018 році – 3723 грн.), але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому ста­жу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом. При цьому для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений вище, виплачується після досягнення 65 років. До досягнення 65 років пенсія визначається за формулою наведеною в статті 27 Закону 1058, розмір пенсії до виплати не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2018 року по 31 грудня2020 року непрацюючим особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону 1058, та мають не менш як 15 років страхового стажу, але не набули права на пенсійну виплатуу зв'язку з відсутністюстахового стажу, передбаченого нормами вищезазначеноїстатті, може бути призначено тимчасову державну соціальну допомогу. Зазначена тимчасова державна соціальна допомогапризначається органами соціального захисту населення і виплачується додосягнення особою віку, з якого вона набуде право на призначення пенсії.

Отже, міркуйте, чи варто погоджуватися з роботодавцем на отримання зарплати в конверті!

Білогірське об'єднане управління Пенсійного фонду України Хмельницької області

71
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.