Стоматологія
Друк на футболках і чашках

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютогоВсесвітній день водно-болотних угідь

Кожного року 2 лютого країни світу, які мають на своїх територіях водно-болотні угіддя, у тому числі Україна, що поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 169 країн-Договірних Сторін Конвенції відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь. Відзначення цього Дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди – Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення, що має назву «Рамсарська конвенція».

Мета її – зберегти водно-болотні угіддя як середовища для водоплавних птахів та збереження і раціонального використання цих угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці, які будуть складовою збалансованого розвитку світу.

У 2017 році за пропозицією Секретаріату Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя для зменшення впливу стихійних лих».

У 2017 році Рамсарський Секретаріат закликає пам'ятати про те, що:

— водно-болотні угіддя є природним засобом безпеки для допомоги нам у протидії екстремальним погодним явищам;

— відповідне управління водно-болотними угіддями надає місцевим громадам можливості протидії стихійним лихам та швидкого відновлення;

— необхідно вживати заходи для охорони та пропаганди сталого використання водно-болотних угідь.

Згідно зі статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує шість метрів.

Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо.

На даний час, мережа ВБУ міжнародного значення в Україні нараховує 37 водно-болотяних угіддя загальною площею 770 545 га.

На території Хмельницької області знаходяться 2 водно-болотні угіддя міжнародного значення – це Бакотська затока та Пониззя річки Смотрич (територія НПП «Подільські Товтри»).

На півночі Хмельниччини на території Національного природного парку «Мале Полісся» також наявні свої водно-болотні угіддя.

Гідрологічний заказник «Михельський» – заказник загальнодержавного значення. Охороняється унікальне для України і Хмельницької області торфове болото округлої форми з куртинами деревних порід, яке виникло шляхом заростання карстового озера. Серед рослин, типових для таких боліт, тут зростають верба чорнична – Salix myrtilloides L., пальчатокорінник м'ясочервоний – Dactylorhiza incarnata (L.) Soo s.l., занесені до Червоної книги України, а також андромеда багатолиста – Andromeda polifoliaL., багно звичайне – Ledum palustre L., вовче тіло болотне – Comarum palustre L., журавлина болотна – Oxycoccus palustris Pers., лохина – Vaccinium uliginosumL., пухівка багатоколоскова – Eriophorum polystachyon L.) та пухівка піхвова – Eriophorum vaginatum L., пухирник середній – Utricularia intermedia Hayne.

Орнітофауну представляють: бекас – GallinagogallinagoL., щеври лісовий Anthustrivialis L., малинівка (вільшанка) – ErithacusrubeculaL., вівчарик-ковалик – Phylloscopuscollybit, зяблик – FringillacoelebsL., дрізд чорний – TurdusmerulaL… Із ссавців до центральної частини болота заходять: лось звичайний – Alcesalces L. (Додаток ІІІ Бернської конвенції), козуля звичайна – CapreoluscapreolusL., заєць сірий – LepuseuropaeusPall., лисиця – VulpesvulpesL., кабан дикий – Susscrofa L. Із земноводних виявлена рідкісна в області жаба гостро морда Ranatarrestris(arvalis) Nilsson (Додаток ІІ Бернської конвенції).

Гідрологічний заказник «Теребежі» – заказник загальнодержавного значення. Природний комплекс з чотирьох озер, які перебувають на різних стадіях заростання, підвищення грив між ними та прилеглих соснових лісів. Територія заказника – це колишня долина стоку льодовикових вод. Тут представлена лісова, болотна, прибережно-водна, фрагментарно лучна рослинність.

Серед болотної рослинності найпоширенішими є угрупування мезотрофних боліт, оскільки три з них перебувають на мезотрофній та олігомезотрофній стадіях розвитку. Тут зростають види з Переліку рослин, які потребують охорони в Хмельницькій області – образки болотні – Calla palustris L., пухівка піхвова – Eriophorum vaginatum L., комахоїдна рослина – росичка круглолиста – Drosera rotundifolia L.

Найбільше наукову цінність заказника становлять виявленні в цих екотипах фрагменти ценозів осоки богемської – Carex bohemica Schreb. Це єдине існуюче місцезростання даного виду не тільки в Хмельницькій області, але й на рівнинній частині України.

Раритетну ценотичну складову невеликих ділянок водних плес складають угруповання латаття сніжно-білого – Nymphaea candida J. et C. Presl (Зелена книга України), фрагменти угруповань, утворених ситником бульбастим – Juncus bulbosus L. (Червона книга України), їжачої голівки малої – Sparganium minimum Wallr. і пухирника малого – Utricularia minor L., які охороняються в Хмельницькій області.

Зростають тут також три види плаунових, занесені до Червоної книги України – зелениця сплюснута – Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, баранець звичайний – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., плаун колючий – Lycopodium annotinum L.

Комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Озеро Святе». Охороняється унікальний природний комплекс озера, яке формує сфагнові плави, з островом по середині та прилеглими територіями.

Плави утворені кореневищами болотних рослин, вкритих сфагновими мохами, та купинами осок. На них сформувалися угруповання осоки пухнастоплодої – Carex lasiocarpa Ehrh. і пухівок на килимі сфагнових мохів. Раритетною складовою є рослина Червоної книги України шейхцерія болотна – Scheuchzeria palustris L., а також види, які охороняються у Хмельницькій області: журавлина болотна – Oxycoccus palustris Pers., осока багнова – Carex limosa L., образки болотні – Calla palustris L., бобівник трилистий – Menyanthes trifoliataL. та росичка кругло листа – Drosera rotundifolia L.

Фауна озера різноманітна. Найбільше тут зустрічається птахів, зареєстровано 67 видів, з яких 4 види занесені у Червону книгу України, 24 – включено до Додатку ІІ Бернської конвенції.

Гідрологічний заказник «Голубе озеро» – гідрологічний заказник місцевого значення.

Охороняється мальовниче лісове озеро з прозорою водою і привабливими краєвидами. Є місцем гніздування та зупинки під час перельотів великої кількості видів водно-болотних птахів.

Турбота про довкілля особливо актуальна на сьогодні як на території України, так і на території Хмельниччини. Варто знати, що при провадженні своєї господарської діяльності, людям необхідно пам'ятати про руйнівні та незворотні наслідки недбалого та бездумного ставлення до навколишнього середовища, інакше в майбутньому екологічних катастроф, таких як наприклад, посухи, висихання боліт, колодязів, обміління річок та замулювання озер, просто не уникнути.

135
RSS
Гость
19:19
Мені здається, що в Україні настав час повертати малим річкам, що піддалися «зарегуляції»,
первісного НЕрегульованого виду.
Почати із створення суворої санітарної зони. Для початку по 300 м з кожного боку. А в деяких місцях і до 500 метрів довести. Далі — підправити русло, щоби петляло природним чином.
Де це можливо, засадити цю зону лісом. Почати із декількох річок.
Припустим, річка Остер, давно «проситься» на таку дерегуляцію. Впевнений, що через 10 років вона відновиться майже до первісного стану. Та буде давати Десні чисту водичку усе літо.
Так поступово можна відновити всю Україну. А коли повернеться повноводність малих річок, то можна й за Дніпро взятися. Можливо, поступово позбутися морів-болот.
Буде на висоті екологія, та краса, що може не меньш важливо.
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.