Стоматологія
Друк на футболках і чашках

До 100-річчя Української революції

До 100-річчя Української революції

З'ЇЗД ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ 1917, З'їзд народів Росії – з'їзд представників народів і областей, які прагнули федеративної перебудови колишньої Російської імперії відбувся 21–28 вересня (8–15 вересня) у Києві з ініціативи Української Центральної Ради. Проходив у приміщенні Педагогічного музею.

Роботі з'їзду передувало прийняття УЦР II Універсалу, який, з одного боку, закріпив статус Генерального секретаріату Української Центральної Ради як крайового органу виконавчої влади, а з другого – містив положення, згідно з якими реалізація національно-персональної автономії України ставилася в залежність від скликання Всеросійських Установчих Зборів. На з'їзд прибули представники татар, євреїв, білорусів, естонців, молдован, донських козаків, Союзу козацьких військ та бурятів – усього 93 особи. Представники російської інтелігенції на з'їзд не приїхали, продемонструвавши цим самим, що російська інтелігенція, як і Тимчасовий уряд, залишаються на позиціях централізації та русифікації. Замість них прибув представник Тимчасового уряду – зрусифікований кадет українського походження М.Славинський.


Дві третини учасників з'їзду належали до різних соціалістичних партій. Це позначилося на настроях делегатів і роботі з'їзду, а також на винесених ним оцінках політичних подій, які були лише позитивними. Українську націю представляли лише автономісти, самостійників туди не допустили. Михайло Грушевський вважав, що 8 днів роботи з'їзду були справжнім святом єднання поневолених народів колишньої Російської імперії. З'їзд ухвалив низку постанов: про національно-персональну автономію (визнаючи її необхідність), про загальнодержавну та крайові мови, про Установчі збори, про Раду народів у Києві (склад Ради та її компетенція) і про Раду національностей при тимчасовому управлінні. Крім цього, з'їзд прийняв окремі ухвали стосовно польської, білоруської, латишської, литовської народностей, а також козацтва.

Наприкінці своєї роботи з'їзд обрав Раду народів, яка мала перебувати в Києві й доручив їй очолити роботу зі створення Російської Федерації на теренах колишньої Російської імперії. Головою Ради було обрано М.Грушевського. Одним із перших заходів Ради народів стало видання окремого журналу, присвяченого ідеї федерації і справі практичного втілення її в життя. Головний результат з'їзду полягав у тому, що він окреслив реальні перспективи подальшого розвитку Росії, – на засадах або централістського, або федеративного демократичного устрою. Представники малих народів зрозуміло і недвозначно висловилися на користь останнього варіанту.


За матеріалами мережі Інтернет

127
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.