Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Зміни до рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік

Зміни до рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік

ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 11

п'ятоїсесії Ізяславської міськоїради сьомого скликання

від 28 січня 2016 року

Провнесення змін до рішення

«Про встановлення місцевих податків

та зборів на 2016 рік на території

Ізяславської міської ради»

Керуючись ст. 143Конституції України, п.24 ст.26, ст. 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Ізяславська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 1 «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» рішення сімдесят четвертої сесії міської ради 6 скликання № 14 від 10 липня 2015 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік на території Ізяславської міської ради», а саме:

1.1 підпункт 2.2. пункту 2 доповнити підпунктом «и»такого змісту:

«и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

1.2 в підпункті 4.1 пункту 4:

— у підпункті «а» слова і цифри «на 120 кв. метрів» змінити на «на 60 кв. метрів»;

— у підпункті «б» слова і цифри «на 240 кв. метрів» змінити на«на 120 кв. метрів»

1.3в підпункті 5.1. пункту 5 цифру і слово «1 відсоток» змінити на«0,25 відсотка»

1.4в підпункті 5.2. пункту 5 цифри і слова «0,05 відсотка» змінити на«для господарських присадибних будівель та гаражів – 0,1 відсотка, для іншихоб'єктів нежитлової нерухомості – 1 відсоток»

1.5 у підпункті 7.1. пункту 7:

— у підпунктах «а», «б», «в» слова " та «пільги Ізяславської міської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення)» виключити;

— у підпункті „г“ слова і цифри „підпунктів 2 і 3“ замінити словами «підпунктів „б“ і „в“»;

— доповнити підпунктом „ґ“ такого змісту:

»ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку)".

2.Внести зміни в Додаток 2 «Положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку» (далі – Положення) рішення сімдесят четвертої сесії міської ради 6 скликання №14 від 10 липня 2015 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік на території Ізяславської міської ради», а саме:

2.1 у пункті 1 слова «які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. » змінити на слова «з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.»;

2.2 підпункт пункт 2.1. пункту 2 викласти в такій редакції:

«2.1.Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.»

2.3 в підпункті 6.3. пункту 6 слова «Ізяславський РВУМВС України в Хмельницькій області» замінити на «органи внутрішніх справ»;

2.4 пункт 6 доповнити підпунктами 6.7.- 6.10. такого змісту:

«6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 1 пункту 1, підпункту 2.1. пункту 2 Положення є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 1 пункту 1, підпункту 2.1. пункту 2 Положення є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи — нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування».

3. Внести зміни в Додаток 3 «Положення про плату за землю» рішення сімдесят четвертої сесії міської ради 6 скликання № 14 від 10 липня 2015 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік», а саме:

3.1. підпункт 5.1. пункту 5після слів «сільськогосподарських угідь» доповнити словами «та земель загального користування»;

3.2. підпункт 14.1. пункту 14 викласти в такій редакції:

«14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки."

3.3 підпункт 15.2 пункту 15доповнити абзацом такого змісту:

«Індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків"»

4. Внести зміни в Додаток 4 «Положення про порядок справляння та обліку єдиного податку» рішення сімдесят четвертої сесії міської ради 6 скликання № 14 від 10 липня 2015 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік», а саме:

4.1 в підпункті 3 частини 2пункту 3.1. цифри «20000000» замінити цифрами «5000000».

4.2 в пункті «Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи» частини 3.2.:

— абзац 2 виключити;

в абзаці 3,4слова «станом на 1 січня базового податкового (звітного) року» замінити на «станом на 1 січня 2015 року»;

4.3 в пункті 3.3.3 частини 3.3 .

у підпункті 1 цифру і слово «2 відсотки» замінити цифрою і словом«3 відсотки»;

у підпункті 2 цифру і слово «4 відсотки» замінити цифрою і словом«5 відсотків»;

4.4 в пункті 3.3.9 частини 3.3.

в абзаці 2 цифри «0,45» замінити цифрами «0,81»;

в абзаці 3цифри «0,27» замінити цифрами «0,49»;

в абзаці 4цифри «0,27» замінити цифрами «0,49»;

в абзаці 5цифри «0,09» замінити цифрами «0,16»;

в абзаці 6цифри «1,35» замінити цифрами «2,43»;

в абзаці 7цифру «3» замінити цифрами «5,4».

5. Внести зміни в Додаток 5 «Акцизний податок зреалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» рішення сімдесят четвертої сесії міської ради 6 скликання № 14 від 10 липня 2015 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік», а саме:

5.1 у пунктах Положення слова «нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного» замінити словом « пального»;

5.2. пункт 4 викласти в такій редакції:

«Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих через роздрібну торговельну мережу, ставка податку становить 5 відсотків. Для пального, реалізованих через роздрібну торговельну мережу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару».

5.3. пункт 5 викласти в такій редакції:

«Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, — дата надходження оплати за проданий товар.»

6. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Ізяславської міської ради (у випадку технічної неможливості – на сайті Ізяславської районної ради) не пізніше як у десятиденний термін з дня його прийняття та підписання.

7. Дане рішення направити в Ізяславське відділення Славутської ОДПІ.

8. Контроль завиконанням рішення покласти на постійнукомісію з з питаньпланування бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та приватизації (голова комісії – Паньковський В.С.).

Міський голова В. І. Корнійчук

281
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.