Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Військовий облік

Військовий облік

Наша держава та народ України обрали шлях на побудову по-справжньому демократичної та незалежної країни.

Доки існують реальні та потенційні джерела зовнішньої та внутрішньої небезпеки для країни, а також фактори, що сприяють переростанню цієї небезпеки в безпосередню військову загрозу, діяльність Збройних Сил України становить основний пріоритет. Від результатів діяльності Збройних Сил, від її стану буде залежати не тільки безпека особистості, але і доля нашого існування, життя на своїй землі. В цілому, завдяки високому патріотизму Ізяславчан, чіткому усвідомленню громадянами нашого району необхідності виконання свого конституційного обов'язку, тісній співпраці органів місцевої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, та волонтерів, завдяки саме сьогоднішнім нашим правильним, чітким та злагодженим діям ми зможемо в майбутньому отримати самостійну, заможну, процвітаючу, а найголовніше мирну країну для щасливого життя наших дітей.

Сьогодні я звертаюся до кожного військовозобов'язаного до кожного голови сільської ради, керівника підприємства, установи, організації, Україна в небезпеці і тільки об'єднавшись разом ми зможемо перемогти ворога, завдяки Вам і Вашій безпосередній участі, наша держава і наш народ отримають довгоочікуваний мир та спокій і ми будемо жити у справді незалежній європейській державі.

Прошу Вас поставитись відповідально до належного та своєчасного документального ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з цією метою доводжу вимоги керівних документів по організації військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах.

Відповідно до ЗаконуУкраїни«Про військовий обов'язоківійськовуслужбу » захистВітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є Конституційним обов'язком громадян України.

Виконаннявійськовогообов'язкугромадянамиУкраїни забезпечують державніоргани, органимісцевого самоврядування, утворенівідповіднодозаконівУкраїнивійськовіформування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні(об'єднані районні), міські (об'єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати областей.

Військовийоблікпризовниківівійськовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Наказом Міністра ОборониУкраїни від15 грудня2010 року№ 660.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни «Про військовий обов'язок і військову службу» військовий облік усіх призовників івійськовозобов'язаних ведетьсязамісцемїхпроживання.

Організація ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування

Військовий облік військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування проводиться з метою забезпечення контролю за виконанням громадянами України військового обов'язку і за дотриманням ними встановлених правил військового обліку,

надання допомоги військовому комісаріату у проведенні оборонних і мобілізаційних заходів.

Згідно з частиною третьою статті 34 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік військовозобов'язаних та призовників за місцем їх проживання здійснюють органи місцевого самоврядування.

З питань обліку військовозобов'язаних і призовників на органи місцевого самоврядування покладається виконання таких заходів:

включення до військового обліку військовозобов'язаних та до списків призовників громадян України, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується органом місцевого самоврядування;

знімання з обліку військовозобов'язаних і виключення зі списку призовників громадян України після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

виявлення військовозобов'язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку в органі місцевого самоврядування, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених військовозобов'язаних до військового обліку військовозобов'язаних та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць;

оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

внесення в п'ятиденний термін до карток первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних і призовників,

повідомлення про всі зміни до 5 числа щомісяця військових комісаріатів донесенням про зміну облікових даних;

звірка не менше ніж раз на рік даних карток первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов'язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу;

звірка списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара);

складання і не пізніше 1 грудня поточного року надання до військових комісаріатів списку юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці;

подання до 5 числа щомісяця до військових комісаріатів списків про військовозобов'язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров'я;

приймання під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з картками первинного обліку (списками призовників);

здійснювання постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз'яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов'язків щодо військового обліку,

повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;

ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників.

Військовозобов'язані, які прибули до нового місця проживання у сільську місцевість, а також у міста і селища, де відсутні військові комісаріати, для включення до обліку військовозобов'язаних у семиденний строк особисто прибувають з військово-обліковими документами в орган місцевого самоврядування.

Призовники зобов'язані особисто з'являтися у військові комісаріати для зняття з військового обліку і у семиденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік.

Військовозобов'язані, які вибувають до нового місця проживання з сільської місцевості, а також з міст і селищ, де відсутні військові комісаріати, для зняття з обліку особисто прибувають в орган місцевого самоврядування.

Про військовозобов'язаних і призовників, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з обліку, орган місцевого самоврядування повідомляє у військовий комісаріат для вжиття необхідних заходів.

Військово-обліковими документами, на підставі яких в органах місцевого самоврядування ведеться персонально-первинний облік військовозобов'язаних і призовників, є:

для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка);

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

До списку призовників в органах місцевого самоврядування включаються всі призовники, які приписані до призовної дільниці та проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується органом місцевого самоврядування. Список призовників до 5 числа щомісяця надсилається встановленим порядком у військовий комісаріат.

На військовозобов'язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, органом місцевого самоврядування, на територію обслуговування якого прибули військовозобов'язані, складається та надсилається у військовий комісаріат іменний список, у якому зазначаються: прізвища, імена та по батькові військовозобов'язаних, попереднє та нове місце проживання в межах району, обліковий орган, де вони раніше перебували на військовому обліку. Список військовозобов'язаних до 5 числа щомісяця надсилається встановленим порядком у військовий комісаріат.

Про військовозобов'язаних, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) з мобілізаційними розпорядженнями, повідомляється у військовий комісаріат. Вилучення цих мобілізаційних розпоряджень проводиться за вказівкою військового комісара, про що у військовому квитку робиться відмітка штампом. Вилучені мобілізаційні розпорядження на прибулих військовозобов'язаних до 5 числа щомісяця надсилаються встановленим порядком у військові комісаріати.

У разі зняття військовозобов'язаних і призовників з військового обліку в органах місцевого самоврядування складається іменний список, у якому зазначаються: прізвища, імена та по батькові військовозобов'язаних, дати народження та їх місця проживання. Іменний список до 5 числа щомісяця надсилається встановленим порядком у військовий комісаріат;

Організація ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах

Якщо у роботодавця чи у навчального закладу незалежно від підпорядкування і форм власності є хоча б один військовозобов'язаний чи призовник, на керівника такої установи покладено ведення персонального обліку призовників та військовозобов'язаних

Згідно з частиною четвертою статті 34 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності здійснюють персональний облік військовозобов'язаних та призовників за місцем їх роботи або навчання.

Персональний облік військовозобов'язаних та призовників у навчальних закладах здійснюється за списками військовозобов'язаних, які навчаються та списками призовників, які навчаються

З питань персонального обліку військовозобов'язаних та призовників на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності покладається виконання таких заходів:

перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) військовозобов'язаних та призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку у Службі безпеки України;

повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

Про всі зміни в облікових даних до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати донесенням про зміну облікових даних;

приймання під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов'язаних та списками призовників;

своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

складання і не пізніше 1 грудня поточного року подавання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

Повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;

ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників.

Бронювання військовозобов'язаних

Навіть протягом проведення в країні мобілізації та оголошення воєнного часу роботодавці повинні продовжувати працювати. Для забезпечення їх безперебійної роботи в мирний час вони проводять бронювання військовозобов'язаних.

Бронювання передбачає відстрочку від призову військовозобов'язаного на основі переліків посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані. Такі особи не призиваються навіть у воєнний час, а продовжують працювати на своїх ключових посадах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Бронюванню підлягають лише військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань чи замовлень

Зняття з військового обліку

Із військового обліку роботодавці та навчальні заклади знімають військовозобов'язаних та призовників, які зняті або виключені з військового обліку у військкоматах.

Важливим обов'язком уповноваженого працівника з ведення військового обліку є інформування військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до військкоматів та забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом.

Відповідальність за порушення порядку ведення обліку

Не тільки військовозобов'язані та призовники за порушення вимог законодавства про військовий обов'язок та військову службу притягуються до відповідальності але й до адмін відповідальності можуть бути притягнені керівники чи інші відповідальні за військово-облікову роботу посадові особи — стаття 42 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» -керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Для отримання методичного посібникаголови сільських рад, керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів можуть звернутися до військового комісаріату.

За додатковою інформацією прошу звертатися до Ізяславського районного військового комісаріату, за адресою вул. Онищука, 3 м. Ізяслав, тел. 4-00-15».

Провідний спеціаліст командування

Ізяславського РВК

державний службовець

О.М.САЧУК

Військовий комісар

Ізяславського районного військового комісаріату

підполковник М.М.МОСПАН

227
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.