Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Щодо місцевих податків і зборів на території Ізяславської міської ради на 2016 рік

Щодо місцевих податків і зборів на території  Ізяславської міської ради на 2016 рік

Щодо місцевих податків і зборів на території

Ізяславської міської ради на 2016 рік

(відповідь на звернення голови асоціації підприємців)

Протягом лютого місяця в газетах «Партнер» та «Зоря Надгориння» було опубліковане звернення голови асоціації підприємців Ізяславського району Побережного А. до депутатів Ізяславської міської ради. Факти, викладені в зверненні не в повній мірі відповідають дійсності.Тому Ізяславська міська рада вважає за необхідне надати наступне роз'яснення.

10 липня 2015 року рішенням №14 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання були встановлені на території Ізяславської міської ради місцеві податки і збори на 2016 рік. Дане рішення було оприлюднене на офіційному сайті Ізяславської міської ради та опубліковане в тижневику «Партнер» №28(950) від 16.07.2015 року.

24.12.2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». П.7 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» вказаного Закону рекомендовано органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом переглянути прийняті на 2016 рік рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів. Тому в зв'язку із набранням чинності зазначеним законом 01.01.2016 року виникла необхідність переглянути рішення №14 від 10.07.2015 року з метою приведення його у відповідність до норм чинного законодавства, прийнятого Верховною Радою України до 01.02.2016 року. Депутатами Ізяславської міської ради 28.01.2016 рокубуло прийняте рішення №11 «Провнесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік на території Ізяславської міської ради», яке було опубліковане в тижневику «Партнер» №5 (979) від 04.02.2016 року. Зміни, які внесені, залежали від чітко встановлених вимог Податкового кодексу. Єдине, на що вплинули депутати при внесенні змін, – це ставка податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оскільки це — прерогатива саме сесії міської ради.

Звертаємоувагу на те, що рішенням сесії міської ради 7 скликання від 28.01.2016 року небули внесені зміни щодо ставок плати за землю (дані ставки встановлені 10.07.2015 року) та ставок єдиного податку для першої та другої груп. Більше того ставки єдиного податку залишились на рівні 2014-2015 років.

Що стосується податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то згідно п.266.5.1 Податкового кодексу ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. Враховуючи низький рівень життя мешканців міста Ізяслава, високий рівень безробіття депутатами міської ради були прийняті слідуючі ставки податку на нерухоме майно: для житлової нерухомості – 0,25 % від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр бази оподаткування (3,445 грн.), для господарських (присадибних) будівель та гаражів – 0,1% (1,378 грн.). Для інших об'єктів нежитлової нерухомості, до яких відносяться будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі торговельні, будівлі промислові та склади тощо, встановлено ставку податку – 1% відмінімальної заробітної плати за один квадратний метр (13,78 грн.).

Разом з тим підпунктом 4.1.2. пункту 4.1. статті 4 Податкового Кодексу України встановлюється рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу.

На прохання скликати позачергову сесію міської ради та встановити нові ставки повідомляємо, що відповідно до п. 12.3.1., ст.12 Податкового кодексу встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному вказаним Кодексом.Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Міський голова

В.І.Корнійчук

215
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.