Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Ізяславської міської ради «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі на період 2016-2020 років»

Ізяславська міська рада відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Ізяславської міської ради «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяслав на період 2016-2020 років».

Регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Ізяславської міської ради «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі на період 2016-2020 років», як регуляторного акту.

Метою цього регуляторного акта є:

— зменшення і регулювання кількості безпритульних тварин в місті;

— зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;

— поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста;

— збереження здоров'я населення;

— зменшення рівня захворювань населення хворобами, загальними для людей і тварин;

— формування сучасного гуманного відношення до тварин, які знаходяться поряд з людиною;

— свідоме відношення громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті;

— формування у підростаючого покоління етичного відношення до тварин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу: на сторінці Ізяславської міської ради на офіційному порталі Ізяславської районної ради в мережі Інтернет: http://rada-izyaslav.org.ua та в газеті «Партнер».

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження буде проведено через рік після прийняття регуляторного акту, періодичне відстеження буде проведено через три роки починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту Ізяславської міської ради приймаються в письмовому або в електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації на адресу Ізяславської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Ізяслав вул. Незалежності, 43 e-mail: іz.mr@ukr.net

Заступник міського голови Андрійчук В.І.


ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я№

______ сесії Ізяславської міськоїради 7 скликання

від __________ 2016 року

Про затвердження Програми регулювання чисельності

безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016-2020 років

Відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ізяславська міська рада

вирішила:

1.Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 — 2020 років (додається).

2.Відділу фінансово — господарського забезпечення виконкому передбачити в бюджеті міста видатки на фінансування Програми, затвердженої пунктом 1 рішення.

3.Начальнику КП «Комуненерго» забезпечити виконання Програми.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства, благоустрою території, транспорту, торгівлі (Коцюбинський Б.В.) міської ради.

Міський головаВ.І.Корнійчук

Затвердженорішенням Ізяславської міської ради

"___"_______ 2016 року

№ ______

Програма

регулювання чисельності безпритульних тварин

у м. Ізяслав на період 2016 — 2020 років

1. Загальні положення

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016-2020 років розроблена відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Необхідність розроблення Програми викликана великою кількістю безпритульних тварин, що в свою чергу призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних собак в місті, що задовольнить як захисників тварин, так і їхніх супротивників, та с гуманним по відношенню до самих тварин, які не будуть гинути від надлишку. Програма також спрямована на роботу з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами. Змістом Програми є проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, що враховують закони екології, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин в місті, а саме:

— проведення масової стерилізації безпритульних тварин з поверненням до місця їх попереднього мешкання і поступове, протягом декількох років, значне зниження їх кількості;

— організація вилову безпритульних тварин гуманним методом на основі нової технології;

— обов'язкова вакцинація тварин, що випускаються на волю, від сказу з вилученням агресивних і хворих тварин;

— активна робота з населенням по упровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації.

Програма передбачає виконання заходів протягом 2016-2020 років на території м. Ізяслав.

2. Склад проблеми та обґрунтування

необхідності її розв'язання програмним методом

Ситуація з великою кількістю безпритульних собак, яка протягом попередніх десятиріч і до теперішнього часу мас місце на вулицях міста неприйнятна, тому що вона призводить до хвороб та загибелі самих тварин. Крім цього, вони потрапляють у надзвичайні ситуації: одержують травмування при дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, хворіють різноманітними захворюваннями, мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.

Разом з цим, велика кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний стан міста, призводить до укусів та шуму вночі.

На теперішній час на території міста, за даними різних джерел, мешкає біля 250 безпритульних собак і котів. Склад безпритульних собак можливо поділити на дві групи (категорії):

1.) собаки загублені і покинуті — це одиночні, зазвичай породні або напівпородні тварини, або собаки, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;

2.) собаки потомствені вуличні — це звичайні дворняги, що живуть зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території (будівництво, прибудинкові території, вокзали, ринки і т. д), що забезпечує їх необхідними для життя їжею і укриттям. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему — популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За сторіччя популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім світом: конкурентами, хворобами. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.

Винищування частини тварин і наявність доступних кормів призводить, по-перше, до міграції бродячих тварин з інших територій, і, по-друге, до різкого спалаху розмноження у частині тварин, що залишилася, тобто до опору тиску на популяцію.

Зі збільшенням чисельності безпритульних тварин боролися шляхом відлову і знищення, але такий підхід вступав до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечувалось відтворення популяції. Жорстокість методу викликала численні скарги населення. Таким чином проблема не вирішувалась принципово, а чисельність безпритульних тварин не зменшувалась.

За цим методом безпритульні тварини після відлову не знищуються, а доставляються до Притулку, де тварини стерилізуються, щеплюють від сказу, обробляються від паразитів та випускаються на колишнє місце мешкання. Знищенню, при певних умовах, зазначених у Програмі, можуть підлягати лише особливо агресивні тварини, та такі, що невиліковно хворі. Проблема регулювання чисельності безпритульних собак, які утворюються за рахунок загублених і покинутих, потребує розробки інших програмних заходів, що є другим напрямком діяльності з охорони тварин.

Причинами появи безпритульних собак, які утворюються за рахунок загублених і покинутих є:

— низький рівень культури населення в сфері поводження з домашніми тваринами;

— відсутність обліку собак, що належать власникам;

— недостатня робота з власниками собак, в тому числі в адміністративно правовому полі і допомоги в стерилізації для запобігання появи небажаного потомства;

— відсутність притулків для цієї категорії собак.

3.Мета програми

Основною метою Програми є:

— зменшення і регулювання кількості безпритульних тварин в місті;

— зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;

— поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста;

— збереження здоров'я населення;

— зменшення рівня захворювань населення хворобами, загальними для людей і тварин;

— формування сучасного гуманного відношення до тварин, які знаходяться поряд з людиною;

— свідоме відношення громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті;

— формування у підростаючого покоління етичного відношення до тварин.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Програма повинна виконуватись шляхом організації притулку для безпритульних тварин із застосуванням нової методики вилову та сучасної технічної бази.

За основу методики відлову прийняте наступне. Організовується процес стерилізації по спіральним лініям, що розкручуються з умовних центрів ділянок, на які умовно поділяється територія міста. Після стерилізації собача зграя повністю повертається на місце колишнього мешкання. Собаки стають епідеміологічно безпечні (щеплені після стерилізації), створюють значно менше шуму через відсутність «весіль» і не дають приплоду. Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» не стерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї. Собаки почнуть зникати з вулиць.

Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також в інших цілях, створюється база даних.

Реалізація Програми повинна здійснюватись гуманними методами щодо виключення жорстокого поводження з тваринами, відповідно до діючого законодавства України.

Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки в двох випадках: 1) за наявністю письмового висновку ветеринарного лікаря; 2) за наявністю порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не піддаються змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.

5.Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми призведе до певного соціального і економічного ефекту, який виразиться в:

— зменшенні чисельності безпритульних тварин;

-підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини;

— забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;

— поліпшенні естетичного вигляду міста;

— поліпшенні епізоотичного стану і зниженні витрат на епідеміологічні заходи і лікування населення;

— зменшенні засмічення навколишнього природного середовища продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат комунальних служб;

— зниженні аварійності на дорогах.

6.Перелік заходів і завдань Програми, ресурсне забезпечення програми

Назва завдань, заходів

Виконавці

Джерела фінансува-ння

Потреба в коштах по роках

2016

2017

2018

2019

2020

1.Створення притулку для тварин, забезпечення матеріально-технічної бази

1.1.Закупівля спец-автотранспорту,

обладнання, необ-хідного устатку-вання та будівниц-тво вольєрів для реалізації

виконком,

КП

«Комун

енерго»

Міський бюджет


1.2.Організація навчання відпо-відних працівників з вилову безпри-тульних тварин

виконком,

КП

«Комун

енерго»

Міський бюджет


2. Заходи з відлову, стерилізації та повернення на колишнє місце безпритульних тварин

2.1.Проведення заходів з вилову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин

КП

«Комун

енерго»

Міський бюджет


2.2.Придбання транквілізаторів та дезинфікуючих засобів, вакцин

виконком,

КП

«Комун

енерго»

Міський бюджет


2.3.Придбання корму для тварин

виконком,

КП

«Комун

енерго»

Міський бюджет
Всього

*

*кошти будуть уточнені постійною комісією з питань планування бюджету, соціально – економічного розвитку, комунальної власності та приватизації перед прийняттям рішення сесією міської ради.

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Ізяславської міської ради
«Прозатвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 – 2020 років»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ізяславської міської ради «Прозатвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 – 2020 років» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

В місті Ізяслав на теперішній час склалась складна ситуація з питань утримання тварин.Відбувається безконтрольне розведення неплемінних тварин, викидання їх на вулицю, що призводить до збільшення популяції безпритульних тварин.

Збільшення їх популяції небезпечне для мешканців міста, тому що безпритульна тварина не проходить щеплення на сказ та інші інфекційні захворювання. Крім цього, вони виявляють небезпеку життю та здоров'ю людини.

Суть проблеми полягає в необхідності приведення цього нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Цілі регулювання.

Цілі проекту регуляторного акта полягають у:

— забезпеченні виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження;

— врегулюванні питань, що виникають у зв'язку з поводженням з безпритульними тваринами у місті.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

— збільшення кількості випадків нападу на людей тварин;

— з'явлення звернень до суду з боку мешканців, постраждалих від нападутварин;

— погіршення епідеміологічного стану у місті.

Перевагами обраного регулювання є:

— забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

— забезпечення безпеки життю мешканців міста;

4. Механізм розв'язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Діючих регуляторних актів з питання регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав не існує. На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», для вирішення даного питання необхідно затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 – 2020 років.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

— забезпечення безпеки життя та здоров'я мешканців міста;

— виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня етичної свідомості та культури громадян;

— покращення санітарно-

епідеміологічного стану міста;

— вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій пов'язаних з утриманням домашніх тварин

Створення та забезпечення функціонування притулку

Суб'єкти господарювання

— урегулювання відносин, що виникають у зв'язку з наявністю тварин у місті, у тому числі домашніх та безпритульних;

— урегулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами;

— урегулювання нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утриманням у місті.

Створення та забезпечення функціонування притулку

Вакцинація

Реєстрація домашніх тварин

Органи місцевого самоврядування

— приведення нормативно-правової бази місцевого рівня з питання утримання домашніх тварин у відповідність до чинного законодавства;

— посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання;

— контроль за чисельністю безпритульних тварин;

— здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

— забезпечення епізоотичного благополуччя.

Інформування населення

Витрати, пов'язані з розробкою регуляторного акту

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного актунеобмежений, внесення змін та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших особливих випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

— зменшення кількості скаргна напад безпритульних тварин;

— збільшення кількості зареєстрованих домашніх тварин.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості скарг про напад безпритульних тварин, збільшення кількості зареєстрованих домашніх тварин.

Відстеження результативності регуляторного акта – через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Заступник міського головиВ.І.Андрійчук

308
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.