Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Ізяславської міської ради «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі на період 2016-2020 років»

Ізяславська міська рада відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Ізяславської міської ради «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяслав на період 2016-2020 років».

Регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Ізяславської міської ради «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Ізяславі на період 2016-2020 років», як регуляторного акту.

Метою цього регуляторного акта є:

— зменшення і регулювання кількості безпритульних тварин в місті;

— зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;

— поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста;

— збереження здоров'я населення;

— зменшення рівня захворювань населення хворобами, загальними для людей і тварин;

— формування сучасного гуманного відношення до тварин, які знаходяться поряд з людиною;

— свідоме відношення громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з безпритульними та домашніми тваринами в місті;

— формування у підростаючого покоління етичного відношення до тварин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу: на сторінці Ізяславської міської ради на офіційному порталі Ізяславської районної ради в мережі Інтернет: rada-izyaslav.org.ua та в газеті «Партнер».

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження буде проведено через рік після прийняття регуляторного акту, періодичне відстеження буде проведено через три роки починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту Ізяславської міської ради приймаються в письмовому або в електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації на адресу Ізяславської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Ізяслав вул. Незалежності, 43 e-mail: іz.mr@ukr.net

Заступник міського голови Андрійчук В.І.

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Ізяславської міської ради
«Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 – 2020 років»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ізяславської міської ради «Прозатвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 – 2020 років» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

В місті Ізяслав на теперішній час склалась складна ситуація з питань утримання тварин.Відбувається безконтрольне розведення неплемінних тварин, викидання їх на вулицю, що призводить до збільшення популяції безпритульних тварин.

Збільшення їх популяції небезпечне для мешканців міста, тому що безпритульна тварина не проходить щеплення на сказ та інші інфекційні захворювання. Крім цього, вони виявляють небезпеку життю та здоров'ю людини.

Суть проблеми полягає в необхідності приведення цього нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Цілі регулювання.

Цілі проекту регуляторного акта полягають у:

— забезпеченні виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження;

— врегулюванні питань, що виникають у зв'язку з поводженням з безпритульними тваринами у місті.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

— збільшення кількості випадків нападу на людей тварин;

— з'явлення звернень до суду з боку мешканців, постраждалих від нападутварин;

— погіршення епідеміологічного стану у місті.

Перевагами обраного регулювання є:

— забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

— забезпечення безпеки життю мешканців міста;

4. Механізм розв'язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Діючих регуляторних актів з питання регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав не існує. На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», для вирішення даного питання необхідно затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Ізяслав на період 2016 – 2020 років.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

— забезпечення безпеки життя та здоров'я мешканців міста;

— виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня етичної свідомості та культури громадян;

— покращення санітарно-

епідеміологічного стану міста;

— вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій пов'язаних з утриманням домашніх тварин

Створення та забезпечення функціонування притулку

Суб'єкти господарювання

— урегулювання відносин, що виникають у зв'язку з наявністю тварин у місті, у тому числі домашніх та безпритульних;

— урегулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами;

— урегулювання нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утриманням у місті.

Створення та забезпечення функціонування притулку

Вакцинація

Реєстрація домашніх тварин

Органи місцевого самоврядування

— приведення нормативно-правової бази місцевого рівня з питання утримання домашніх тварин у відповідність до чинного законодавства;

— посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання;

— контроль за чисельністю безпритульних тварин;

— здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

— забезпечення епізоотичного благополуччя.

Інформування населення

Витрати, пов'язані з розробкою регуляторного акту

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного актунеобмежений, внесення змін та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших особливих випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

— зменшення кількості скаргна напад безпритульних тварин;

— збільшення кількості зареєстрованих домашніх тварин.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості скарг про напад безпритульних тварин, збільшення кількості зареєстрованих домашніх тварин.

Відстеження результативності регуляторного акта – через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Заступник міського голови В.І.Андрійчук
298
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.