Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Повідомлення про встановлення місцевих податків та зборів на 2017

Повідомлення про встановлення місцевих податків та зборів на 2017

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

«Провстановленнямісцевих податків та зборів на 2017 рік на території Ізяславської міської ради»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднаньІзяславська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік на території Ізяславської міської ради» та аналізу регуляторного впливу до нього. Прийняттярішення з даногопитаннянеобхідно для прозорого та ефективноговстановленнямісцевихподатків та зборів, здійсненнянеобхідного контролю за своєчасністю та повнотоюпроведенняплатежів

Проект регуляторного акта оприлюднено в газетах «Зоря Надгориння» та «Партнер».З додатками до проекту та відповідним аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному сайті Ізяславської міської ради в мережі Iнтернет за адресою: izyaslav.miskrada.org.ua. Строк прийманняпропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізуйого регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: Ізяславськаміська рада, вул.Незалежності,43 м.Ізяслав, 30300, або електронноюпоштою за адресою: iz.mr@ukr.net

Секретар міської ради

Н.А.Попко


______________сесії Ізяславської міськоїради 7 скликання

від ____ червня2016 року

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік

на території Ізяславської міської ради

Керуючись ст. 143Конституції України, п.24 ст.26, ст. 59,69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8, 10, 12, 212-222, 265-289, 295 Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції постійних комісій, Ізяславська міська рада

в и р і ш и л а:

1. Встановити на територіїІзяславськоїміської ради наступнімісцевіподатки і збори:

1.1. Податок на майно, щоскладається з:

1.1.1. податку на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки,

1.1.2. транспортного податку,

1.1.3. плати за землю;

1.2. Єдинийподаток;

1.3. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами

1.4. Туристичнийзбір.

1.5. Збір за місця для паркуваннятранспортнихзасобів

2. 2. Враховуючи п. 1 даногорішення, затвердити:

2.1. Положення про податок на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки (додаток 1);

2.2. Положення про транспортнийподаток (додаток 2);

2.3. Положення про плату за землю (додаток 3);

2.4. Положення про єдинийподаток (додаток 4);

2.5. Положення про акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (додаток 5)

2.6. Положення про туристичнийзбір (додаток6).

2.7. Положення про збір за місця для паркуваннятранспортнихзасобів (додаток 7)

2. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2017 рокурішення 74 сесії міської ради 6 скликання від 10 липня 2015 року №14«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік на території Ізяславської міської ради»,рішення п'ятоїсесії Ізяславської міськоїради сьомого скликаннявід 28 січня 2016 року №11 «Про внесення змін до рішення „Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік на території Ізяславської міської ради“, рішення сьомої сесії Ізяславської міськоїради сьомого скликання від 23 березня 2016 року №2 „Про внесення змін до рішення “Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік на території Ізяславської міської ради»

3. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Ізяславської міської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня його прийняття та підписання.

4. Дане рішення направити в Ізяславське відділення Славутської ОДПІ .

5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2017 року.

6. Контроль завиконанням рішення покласти на постійнукомісію зпланування бюджету, соціально-економічногорозвитку, комунальноївласності та приватизації (голова комісії – Паньковський В.С.).

Міський головаВ.І.Корнійчук

127
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.