Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Пільги УБД

Пільги УБД

Довідковий матеріал з питань соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України

Грошове забезпечення військовослужбовців.

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».

Пенсійне забезпечення військовослужбовців.

Пенсія за вислугу років призначається і виплачується лише після звільнення з військової служби.Пенсія військовослужбовцям обчислюється з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Перерахунок раніше призначених пенсійпроводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців або у зв'язку із запровадженням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців.

Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в термін, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Довідково. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 28.10.2004 № 1444 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час» та від 07.02.2007 № 157 «Про внесення змін до Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час та норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час»;

від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації».

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв'язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місця військової служби;

добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу.

Військовослужбовці мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України з пільговою оплатою вартості путівок при наявності права на податкової соціальної пільги. Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Довідково. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.11 № 466 затверджено Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей.

Щодо порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби;

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;

3) загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста, якого призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов'язків військової служби;

4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок вказаних причин;

5) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненої з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;

6) встановлення військовозобов'язаному або резервісту, якого призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (травми, контузії або каліцтва), заподіяного при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві;

7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;

8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;

9) отримання військовозобов'язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Грошове забезпечення військовослужбовцям за призовом.

Грошове забезпечення військовослужбовцям за призовом виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 р. № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».

Щодо системи стимулювання військової майстерності в АТО

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення АТО», запроваджена система стимулювання військової майстерності через введення матеріальних форм заохочення за досягнення у військової службі, зокрема:

за високі показники в індивідуальній підготовці та підготовці військових частин, яка здійснюється шляхом виплати винагороди в розмірі 100% від місячного грошового забезпечення, але не менш як 3 тис. грн. на місяць (розмір винагороди визначається виходячи з розміру посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів місячного грошового забезпечення постійного характеру);

виплата відповідної винагороди здійснюється також під час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я у зв'язку з пораненнями (контузіями, травмами, каліцтвами), отриманими під час участі у зазначених операціях і заходах;

виплата додаткової винагороди за знищення військової техніки противника, а саме: автомобіля — 10 мінімальних зарплат (12 тис. грн..), танка — 40 мінімальних зарплат (48 тис. грн..), РСЗО — 50 мінімальних зарплат (60 тис. грн..), бойового літака — 100 мінімальних зарплат (121 тис. грн.).

Виплата одноразової грошової компенсації під час демобілізації

Одноразова грошова допомога для військовослужбовців, які призвані на військову службу під час мобілізації, виплачується на день його демобілізації, в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09. 2014 № 460.

Виплата пенсії членам сімей військовослужбовців у зв'язку із втратою годувальника

Розмір пенсії у зв'язку із втратою годувальника для членів сімей військовослужбовців, які набули право на призначення такої пенсії, не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2015 року — 1898 грн.) .

Особи, яким раніше призначено пенсію в разі втрати годувальника, мають право на її перерахунок.

Довідково. Якщо внаслідок перерахунку за нормою цих законів розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Щодо часу проходження служби в АТО

Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону «Про оборону України», зараховуються до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах. Час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції, зараховується як один місяць служби за три місяці.

Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 232.

Додаткові гарантій соціального захисту військовослужбовців в особливий період відносно надання відпусток.

Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки щорічні відпустки і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Допомога в проведенні похорону та компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги

Сім'ям і батькам військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, надається допомога в проведенні поховання і компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі 500 гривень.

Довідково. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 №829«Про грошове забезпечення військовослужбовців».

Медичного забезпечення учасників АТО.

Військовослужбовці Збройних Сил України, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції і зазнали поранень, контузій чи іншого ушкодження здоров'я, мають право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну реабілітацію та ін.).

Медична допомога зазначеним особам надається закладами охорони здоров'я невідкладно.

Довідково. Постанова ВРУ від29.05.2014 № 1286-V1I«Про забезпечення належним медичним обслуговуванням учасників бойових дій, які зазнали поранення час проведення антитерористичної операції (АТО) на Сході України 2014.

За додатковою інформацією прошу звертатися до Ізяславського районного військового комісаріату, за адресою вул. Онищука, 3 м. Ізяслав, тел. 4-00-15»

Військовий комісар Ізяславського РВК

підполковникМ.М.МОСПАН

182
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.