Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Перелік документів

Перелік документів

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» існує спеціальний Порядок, який регулює питання подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

Для підтвердження права на призначення окремих доплат і надбавок до пенсії до пенсійної справи треба додати копії деяких документів.

Документ, якій засвідчує що особа має статус учасника війни, є копія посвідчення учасника війни, а якщоучасника бойових дій чи інваліда війни, токопію посвідчення про надання такого статусу.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця.

Наявність особливих заслуг, передбачених у статті 11 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» підтверджують відповідними документами.

За документ, який засвідчує, що особу визнано реабілітованою, приймають завірену у відповідному порядку копію посвідчення реабілітованого.

Особи, реабілітовані згідно зі статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», подають довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання особових справ на висланих осіб тощо), а за відсутності таких документів – довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення.

Документом, який засвідчує, що громадянину надано статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, є копія відповідного посвідчення визначеного зразка або довідка органу місцевого самоврядування (органу виконавчої влади).

За документ, що підтверджує статус почесного донора України чи СРСР, править завірена у визначеному порядку копія посвідчення «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

Для призначення надбавки до пенсії на утриманця чи щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи потрібно подати документ, який засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Такими документами є: довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування чи довідки про реєстрацію місця проживання (разом ізгодувальником за однією адресою). У разі якщо особа не може подати такий документ, акт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюють у судовому порядку.

Окрім цього, для призначення до пенсії щомісячної компенсації (незалежно від виду самої пенсії) пенсіонер має подати експертний висновок щодо встановлення причинового зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Для призначення надбавки на догляд подають висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу пенсіонера в постійному сторонньому догляді.

Варто звернути увагу на те, що деякі надбавки до пенсії встановлюють лише в тому разі, коли пенсіонер не працює. Тож цей факт потрібно документально підтвердити.

За документ, який підтверджує, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), править: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу і відомості щодо відсутності інформації про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця за даними, наявними в органі, що призначає пенсію. Якщо зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа не має документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюють на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, і поясненням обставин, у зв'язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи подати її оригінал.

163
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.