Стоматологія
Друк на футболках і чашках

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

Кожна людина повинна мати роботу, яка дозволила б їй гідно прожити життя, задовольняючи свої основні потреби. Зайнятість є найголовнішим чинником на шляху досягнення цієї мети. Уряди повинні вживати відповідних заходів для задоволення потреб мільйонів жінок, чоловіків, молоді та мігрантів, які працюють або шукають роботу, а саме: гарантувати ефективний соціальний захист і дотримання прав трудящих у трудовому законодавстві та на практиці, адже підвищення життєвого рівня і зростання економіки потребують продуктивної зайнятості; створювати мільйони реальних робочих місць для чоловіків і жінок.

Робочі місця лише вдосконалюються, якщо вони створюються відповідно до стандартів та з дотриманням прав трудящих. Соціальний захист надає трудящим підтримку і опору, необхідні їм для того, щоб зміцнити свою віру у майбутнє. Саме тому уряди повинні вживати невідкладних заходів, спрямованих на створення робочих місць. Не будь-яких робочих місць, а гідних робочих місць для всіх і кожного. Гідна праця – це найкращий спосіб боротьби з бідністю на глобальному рівні. Для більшості людей у світі відсутність роботи рівнозначна бідності.

За майже дев'яносто років свого існування Міжнародна організація праці (МОП) прийняла 188 конвенцій, у яких викладені міжнародні трудові стандарти, що стосуються таких важливих питань як, наприклад, робочий час, охорона праці, політика зайнятості, умови праці окремих категорій трудящих. Для того, щоб конвенції МОП мали законний статус і були запроваджені кожною державою-членом, їх повинні ратифікувати уряди цих держав. Проте існує група з восьми конвенцій про фундаментальні права, відомі як основоположні трудові стандарти, що застосовуються як державами-членами МОП, так і державами, що їх не ратифікували.

МОП зробила вісім конвенцій про фундаментальні права фактичною умовою членства в МОП, прийнявши в 1998 році Декларацію МОП основних принципів і прав у світі праці. У Декларації МОП було визначено чотири принципи фундаментальних прав, викладених у восьми конвенціях (№№ 29, 87, 98, 100, 111, 105, 111, 138 і 182): свобода об'єднання і право на укладення колективних договорів; ліквідація всіх форм примусової або обов'язкової праці; викорінення дитячої праці; усунення дискримінації при працевлаштуванні та виборі професії.

Через рік після ухвалення Декларації у 1998 році МОП об'єднала основоположні трудові стандарти разом з іншими трудовими правами і зробила їх одним із чотирьох головних елементів своєї Програми гідної праці. Іншими такими елементами є створення робочих місць і розвиток підприємств, соціальний захист і управління, соціальний діалог.

Зайнятість – це: справедливий заробіток, що забезпечує гідне життя; рівне ставлення до всіх; добрі умови праці; здоров'я та безпека на робочому місці; доступ до значущої та продуктивної роботи; перспективи особистого розвитку.

Права працівників у відношенні зайнятості включають: свободу організацій; свободу волевиявлення; участь у прийнятті рішень, що можуть вплинути на життя, незалежно від статі; право на колективні переговори; свободу від дискримінацій; свободу від примусової праці; свободу від дитячої праці; юридичне визнання та доступ до юридичної допомоги; існування трудового законодавства та головуюча роль закону.

Соціальний захист передбачає наступне: міцні зв'язки між продуктивною працею та безпекою тих, хто з якихось причин не має роботи; захист від втрати чи скорочення доходів внаслідок безробіття, травми, материнства, батьківства або похилого віку; чесні та вільні для вступу профспілки.

Соціальним діалогом передбачено, що: робітники мають права та мають бути представлені їхніми організаціями; найкращі та задовольняючі усіх рішення досягаються шляхом співпраці, що є основою соціальної стабільності, соціального зростання та тривалого розвитку; існують шляхи обговорення та розв'язання конфліктів.

Програма гідної праці була започаткована МОП у 1999 році.

Відповідно до визначення МОП гідна праця – це продуктивна праця чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності. Гідна праця забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці й соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє особистому зростанню працюючих та їхній соціальній інтеграції, дає людям свободу висловлювати свої погляди, об'єднуватися для того, щоб впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.

МОП розробляє і реалізовує програми гідної праці для країн у співпраці з іншими міжнародними агенціями. Ряд таких програм вже запроваджені і дають позитивні результати. Так, наприклад, були створені та регулярно оновлюються програми гідної праці для таких країн Європи та Центральної Азії, як Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румунія, Таджикистан та Україна.

Незважаючи на те, що Програма гідної праці влаштовує практично всіх, її виконання на практиці є проблематичним та сповненим протиріч. Програмою гідної праці передбачена участь національних та міжнародних інституцій у створенні якісних робочих місць в усьому світі та віднаходження спільних рішень. Однак урядам складно пояснити своїм громадянам, що створення та модернізація робочих місць за кордоном є важливим для гарантій зайнятості та зростання добробуту всередині країни. Деякі країни навіть закривають ринки та занижують трудові стандарти з тим, щоб залишатися на плаву у світовій економіці, внаслідок чого на їхню адресу лунають звинувачення у низькому рівні заробітної плати та погіршенні умов праці.

На запровадження принципів гідної праці впливають декілька факторів, тим не менш існуючі умови та ініціативи не завжди виправдовують себе у просуванні Програми гідної праці. Саме тому профспілки повинні допомагати трудящим у відстоюванні положень Програми гідної праці, починаючи з так званого «прожиткового мінімуму» і закінчуючи страхуванням життя та стандартами безпеки праці. Крім того, профспілки повинні захищати права трудящих у своїх країнах і виступати за створення нових робочих місць у цілому світі.

Поняття «гідна праця» увібрало в себе усі очікування людей від їхнього трудового життя. Воно включає в себе можливість працевлаштування, яке є продуктивним і забезпечує гідний дохід, впевненість у завтрашньому дні, безпеку на робочому місці та соціальний захист, відкриває кращі перспективи для особистого розвитку та соціальної інтеграції, реалізує право на організацію і участь у прийнятті рішень, гарантує рівність можливостей і рівне ставлення для всіх жінок і чоловіків.

Міжнародна конфедерація профспілок, починаючи з 2008 року, щорічно 7 жовтня проводить Всесвітній день дій за гідну працю. Це день мобілізації усіх профспілок з різних куточків світу, від Японії до Португалії, від Канади до Австралії, день боротьби членів профспілок за реалізацію свого права на гідну працю та гідне життя. У цей день проводяться тисячі заходів у понад ста країнах світу, в яких беруть участь мільйони спілчан.

Міжнародні профспілкові організації оголосили 7 жовтня 2008 року Всесвітнім днем гідної праці. Цей день стане можливістю для профспілок та організацій, які підтримують концепцію гідної праці, провести низку заходів із залученням значної кількості людей, сфокусує увагу суспільства на терміновій потребі у новій глобалізації, а також сприятиме єднанню профспілок на усіх континентах у їхньому прагненні досягти високої мети. Цього дня профспілки, профспілкові організації та інші об'єднання трудящих будуть спільно відстоювати ідею гідної праці. У багатьох країнах пройдуть демонстрації, концерти, конференції тощо.

За матеріалами сайту Федерації профспілок України www.fpsu.org.ua

143
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.