Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Про роботу Ізяславського відділення Славутської ОДПІ за 2014 рік

Забезпечено надходжень до державного бюджету в сумі 22663,0 тис. грн., при доведеному  завданні 19206,0 тис. грн., виконання становить 118,0 відсотків Перевиконання складає 3457,0 тис. грн. У порівнянні з попереднім роком надходження до державного бюджету збільшились на 5930,0 тис. грн.,  або на 35,4 відсотка.

 

До місцевих бюджетів усіх рівнів надійшло 52030,0 тис. грн. при плані 46090,2 тис. грн., що складає 112,9 відсотка доведеного завдання. Перевиконання складає 5939,8 тис. грн. У порівнянні з попереднім роком надходження до місцевого бюджету збільшились на 5522,5 тис. грн.,  або на 11,8 відсотка.

 

В структурі надходжень до зведеного бюджету надходження до державного бюджету становлять 30,3 відсотка, до місцевого бюджету – 69,7 відсотка. Найбільшу питому вагу в структурі надходжень до бюджетів усіх рівнів складає податок на доходи фізичних осіб. Збір цього податку становить 50,0 відсоток від усіх надходжень, що контролюються податковою службою.

 

Плани по доходах  місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами (бюджетні призначення), виконано на 109,1 відсотка.

 

Із загальної суми надходжень до зведеного бюджету 97,8 відсотка надійшло за рахунок добровільної сплати податків, інші 2,2 відсотка (1658,6 тис. грн.) — за рахунок вжитих заходів примусового стягнення податкового боргу .

 

З метою легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено 19 перевірок, встановлено 31 випадок використання найманих осіб без належно оформлених трудових відносин. За результатами проведеної легалізації зайнятості донараховано податків та штрафних санкцій на суму 320 тис.грн.

 

Станом на 01.01.2015 р. податковий борг до зведеного бюджету складає 5026,2 тис. грн., в тому числі: до державного бюджету – 4337,0 тис. грн., до місцевих бюджетів – 689,2 тис. грн. В порівнянні з початком року податковий борг до зведеного бюджету зріс на 3252,4 ис. грн., або в 2,8 рази. Борг до державного бюджету зріс на 3440,8 тис. грн., до місцевих бюджетів — зменшився на  188,4 тис. грн.

 

 Ріст боргу до державного бюджету допущено внаслідок несплати донарахованих за результатами документальної перевірки податків в сумі 3215,8 тис. грн. по ТОВ «Арта-Агро».

 

Найбільші боржники до зведеного бюджету станом на 01.01.2015 р.:

 

— ТОВ «Арта-Агро» — 3215,8 тис. грн. (директор Кмець О.Л.);

 

— підприємство ІВК № 31 – 314,0 тис. грн. (директор Козачук В.О.);

 

— підприємство ЗВК № 58 – 110,5 тис. грн. (директор Корзун О.В.);

 

— ТОВ  «Чога» – 66,0 тис. грн.; (директор Чорний Г.А.);

 

Проводиться робота по забезпеченню надходжень та зменшенню заборгованості по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За 2014 рік надійшло  86564,9 тис. грн. внесків при завданні 82898,5, тис. грн. Виконання складає 104,4 відсотка. Погашено боргу в сумі 537,8 тис. грн. 

 

Значний внесок у наповненні  бюджету забезпечують такі підприємства як  КП «Ізяславводоканал» (директор Поліщук М.О.), ПП «Ізяславмолпродукт» (директор Теличко М.Г.), ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» (директор Данієва О.Б.), ТОВ «Бартнік» (директор Паньковська Н.М.), ДП «Ізяславське  лісове господарство» (директор Курельчук П.І.), ПрАТ «Ізяславська реалбаза хлібопродуктів» (директор Соловей В.М.).

В. Мартинюк, начальник Ізяславського

відділення  Славутської ОДПІ

Податкові  роз’яснення

Військовий збір

У зв’язку з  внесенням змін до Податкового кодексу України, починаючи з 01.01.2015р., об’єктом для нарахування військового збору є будь-які доходи, з яких утримується податок на доходи фізичних осіб, а саме:

 

— заробітна плата та лікарняні;

 

— будь-які виплати за цивільно-правовими договорами;

 

— дивіденти;

 

— проценти;

 

— додаткове благо;

 

— благодійна допомога (яка підлягає оподаткуванню ПДФО);

 

— іноземні доходи;

 

— спадщина та дарунки (у т.ч. які оподатковуються за ставкою 0%);

 

— інвестиційний прибуток.

 

За ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) військового збору до податкових агентів застосовується фінансова відповідальність, пеня та адміністративна відповідальність у межах відповідальності за несплату податку на доходи фізичних осіб.

 

Єдиний соціальний внесок

          Внесено наступні зміни до Закону про єдиний соціальний внесок:

 

1. Виключено з переліку платників єдиного внеску членів сімей фізосіб-підприємців, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності.

 

2. Підприємці, і на загальній системі і на єдиному податку, мають право платити мінімальний ЄСВ навіть за місяці, в яких вони взагалі не отримували доходів;

 

3. Збільшено розміри штрафів:

 

— за несплату (несвоєчасну сплату) єдиного внеску — з 10 відс. до 20 відс. від своєчасно не сплачених сум;

 

— за донарахування податковою своєчасно не нарахованого ЄСВ — з 5 відс. до 10 відс. від донарахованої суми за кожний повний або не повний звітний період, але не більше 50% від донарахованого ЄСВ.

 

Крім того встановлено штраф за неподання звіту з ЄСВ — 170 грн. (10 н.м.д.г.) і 1020 грн. (60 н.м.д.г) за повторне порушення.

 

4. Роботодавці тепер зобов'язані платити ЄСВ не менше мінімального розміру (розрахований з мінімальної зарплати встановленої законодавством та ставки єдиного внеску), незалежно від суми нарахованої зарплати. Це, щоправда, не стосується виплат за неосновним місцем роботи.

 

5. Роботодавці — підприємства та підприємці, які виплачують зарплату або винагороду за договором цивільно-правового характеру,  мають право платити ЄСВ (нарахування на ФОП) за ставками з урахуванням понижуючого коефіцієнту (не менш 0,4 для 2015 року), якщо роботодавець дотримується одночасно наступних умов:

 

— база ЄСВ за період, за який проводиться нарахування, як мінімум в 2,5 рази більше середньомісячної бази нарахування ЄСВ за 2014;

 

— середня зарплата по підприємству збільшилася не менше як на 30 відсотків порівняно з середньою зарплатою за 2014;

 

— середній платіж за працівника (іншу застраховану особу) після застосування коефіцієнта становить не менше 700 грн.;

 

— середня зарплата по підприємству становить не менше ніж 3-х кратний розмір мінімальної зарплати.

 

Окрім іншого, Законом №77-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" передбачено створення Фонду соціального страхування України, об'єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Також встановлено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном.

 

Статтю кодексу 24.1 КЗпП «Реєстрація трудового договору» Виключено.

 

Дана стаття передбачала у разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа або за довіреністю уповноважена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

 

Крім цього, внесено зміни до ст.265 КЗпП щодо запровадження фінансових санкцій, і накладатимуть їх незалежно від адмінштрафів за КпАП. Порядок їх накладення має встановити Кабінет Міністрів України.

 

Отже. нові фінансові санкції передбачено до юридичних та фізичних осіб – підприємців, в разі:

 

— допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

— оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

— виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків  - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на сьогодні-36540 грн.);

 

— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення ( на сьогодні – 3654 грн.);

 

— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на сьогодні – 12180 грн.);

 

порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище — у розмірі мінімальної заробітної плати.

 

Додаткову інформацію можна отримати в приміщенні Ізяславського відділення Славуської ОДПІ, кабінет № 315 або за телефоном  4-07-30.

                                                     

   Прес-служба Ізяславського відділення Славутської ОДПІ

 

83
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.