Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Порядок перегляду розміру пенсії з урахуванням додаткової вислуги років особам, звільненим з військо

Порядок перегляду розміру пенсії з урахуванням додаткової вислуги років особам, звільненим з військо


Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсії може здійснюватись з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який такі особи отримували у мирний час, виплата пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв'язку з мобілізацією на особливий період.

Отже після звільнення з військової служби та у разі виявлення бажання перегляду розміру пенсії, демобілізована особа має звернутись до уповноваженого структурного підрозділу (облвійськкомату, Управління МВС, СБУ, тощо…) з питання надання документів для перерахунку пенсії до органів Пенсійного фонду України. Мають бути подані: заява, грошовий атестат, довідка про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років.

Уповноважений структурний підрозділ відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого Постановою Правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 р. № 3-1 оформляє Подання про призначення пенсії та подає його до органу, що призначає пенсію з усіма необхідними документами.

Слід зауважити, що при зверненні за призначенням пенсії з нової посади у зв'язку з демобілізацією, право на пенсію таких осіб не переглядається. Грошове забезпечення визначається відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та пункту 7 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.07.1992 року № 393, з урахуванням середнього розміру щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за 24 останні календарні місяці служби.

Але розмір пенсії визначатиметься відповідно до норм Закону, що діють на момент звернення за переглядом розміру пенсії з урахуванням набутої вислуги років від часу повторного прийняття на службу до дня демобілізації або звільнення.

Орган, що призначає пенсію у десятиденний строк з дня отримання розглядає надані документи та виносить рішення щодо призначення пенсії з урахуванням нового грошового забезпечення та вислуги років. Якщо новий розмір пенсії демобілізованого є нижчим за отримуваний ним на час звільнення зі служби, виплата йому пенсії здійснюється у розмірі, який він отримував до мобілізації. Про це пенсіонер повідомляється встановленим порядком.

Зазначений вище порядок поширюється і на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

Управління ПФУ в Ізяславському районі.

66
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.